آیا می دانید میزان حفظ سرمایه ملی از بازیافت چقدر ارزش مادی دارد؟

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مقالات
  4. chevron_right
  5. آیا می دانید میزان حفظ سرمایه ملی از بازیافت چقدر ارزش مادی دارد؟

آیا می دانید میزان حفظ سرمایه ملی از بازیافت چقدر ارزش مادی دارد؟

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مقالات
  4. chevron_right
  5. آیا می دانید میزان حفظ سرمایه ملی از بازیافت چقدر ارزش مادی دارد؟

آیا می دانید میزان حفظ سرمایه ملی از بازیافت چقدر ارزش مادی دارد؟

بر اساس آمار جمعیت کشور 75 میلیون نفر
میزان پسماند کشورمان بر اساس سرانه 700 گرم  روزانه 525/000/000 کیلوگرم
میزان مواد خشک قابل بازیافت و غیر قابل بازیافت حدود 30 درصد روزانه 157/500/000  کیلوگرم
میزان مواد خشک غیر قابل بازیافت حدود 18 درصد  روزانه 28/350/000 کیلوگرم
میزان مواد خشک قابل بازیافت حدود 12 درصد  روزانه 18/900/000 کیلوگرم
میانگین ارزش اقتصادی مواد قابل بازیافت هر کیلوگرم 4500 ریال روزانه 85/050/000/000ریال

براساس آمار ارائه شده توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد باجمعییت 506000 وسرانه 600گرم میزان پسماند تولیدی روزانه 303600کیلوگرم 62درصد پسماند تر 188232کیوگرم 38درصد پسماندخشک115368کیلوگرم (پسماند خشک قابل بازیافت 18درصدحدود54648کیلوگرم شامل : 40درصد کاغذ ، مقوا و60درصد پلاستیک ، فلزات آهنی وغیر آهنی، )خشک غبرقابل بازیافت 20درصد 60720کیلوگرم )می باشد متاسفانه بدلیل وجود ماشین ها ودورگرد ها وانبارهای غیر مجاز از میزان 54648کیلوگرم مواد بازیافتی 12000تفکیک ازمبدا توسط عوامل مجازمیزان6000کیلوگرم تفکیک درمقصد ، 8000کیلو همراه باسایر پسماندها دفن و28648 کیلوگرم توسط عوامل غیر مجاز( مهاجرواتباع خارجی) جمع آوری می گرددکه بایستی درجهت ساماندهی افرادغیرمجاز اقدام جدی صورت گیرد وکلیه مواد قابل بازیافت درانبارمجاز وتحت نظارت سازمان مدیریت پسماند یزد پردازش وبه صنایع تبدیلی مجازتحویل نمایند درنهایت پسماند خشک  وتربه دودسته و ازمبدابایستی تفکیک شده (جمع آوری ،حمل وانتقال ) داده شود تاضمن کاهش هزینه در جهت اشتغالزائی ،حفظ سرمایه های ملی ( باستنادقانون مدیریت پسماند که شهرداریها کشور مکلفند حداکثر تا پایان سال 1392)پسماند هارا تفکیک شده جمع آوری نمایند گام های اساسی واصولی برداریم هرشهر بایستی طرحی سازگار وبراساس شناخت از فرهنگ وآداب وسنن ،رفتارهای اجتماعی اجراء نمود واز طرفی باید بامردم صادقانه ، شفاف برخورد نمودواطلاعات لازم درخصوص تفکیک مواد بازیافتی ونحوه مشارکت وهمکاری آنان ارائه نمائیدوهدایائی که به شهروندان داده می شود 30 درصد ارزش موادبازیافتی باشد چون معضل نمکی ها ودوره گردها موجب می شود بدلایل فرهنگ خاص مردم شهرها و گاها”عدم شناخت ازمشکلات زیست محیطی دربیشترشهرها شهرداریها وپیمانکاران را بامشکلات جدی مواجه نماید وپیمانکاران بمیزان فعالیت  مسئولین ایستگاه ثابت آنها راموردتشویق یابراساس 60درصد ارزش مواد بازیافتی تحویلی با مسئولین ایستگاه برخورد نمایند واگر  نرخ مواد قابل بازیافتی وتقسیمات درآمد براساس پیشنهاد این شرکت بدرستی مطالعه فرمائید مشکلات بسیار اندکی خواهید داشت . ودرحال حاضر یگ ایستگاه بصورت پایلوت درشهر یزد راه اندازی ودرمقابل دریافت مواد قابل بازیافت کیلوئی 2500ریال هدایا بشهروندان اعطاء می نماید.

استقرار محل ایستگاه ثابت بایستی براساس مطالعه جمعییتی ،امکان دسترسی ، بعد مسافت…انجام گیرد

بخشی از دستگاه های تولید شده مدیریت شهری که توسط همکاران ودوستان شرکتهای  مستقردرشهرک علمی وتحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان را بشرح ذیل معرفی می نمایم .

نرم افزار مدیریت ناوگان وکنترل هوشمند بر عملکرد پیمانکاران وماشین آلات شهرداریها و حمل ونقل شهری وبیابانی ، سنسور وزن  و….سایر محصولات موردنیاز دستگاه های اجرائی وشهرداریها ودهیاریها براساس سفارش طراحی وساخته می شود .

1 -سنسور وزن که برای اولین بارطراحی ساخته شده دارای گواهینامه ثبت اختراع امریکا می باشد وقابلیت ارتباط با انواع مختلف دستگاه های ردیاب خودروavl , وانواع ماشین آلات شهری وبیابانی  اتوبوس، کامیونها ، کامیونت ، وانت رادارد.  اینشرکت آمادگی دارد باعنایت به شناخت کامل ازدقت عملکرد تجهیزات طراحی وشاخته شده قرارداد مشاوره ونظارت با شهرداریها وشرکتها پیمانکاری منعقد وکلیه دستگاه موردنیاز کنترل هوشمند بامشارکت متقاضیان نصب نماید  . باعنایت به شناخت شهرداریهای مراکزاستانها از عملکرد اینجانب شاپورحکمی شلمزارری که دارای سی سال سابقه مدیریت شهری وهشت سال بعنوان دبیر شورای معاونین خدمات شهری مراکز استانها داشته ام وعضو اتحادیه صنایع بازیافت ایران ومسئول کار گروه پسماند اتحادیه پس از بازنشستگی وبراساس شناخت دوستان در دانشگاه صنعتی ودعوت همکاری از اینجانب توفیق الهی نصیب ام شد که بتوانم در کنار دانش پژوهان ومخترعین جوان کشور قرارگیریم ودر جهت بومی سازی و طراحی وساخت اختراعات موردنیاز شهرداریها کشور گام های اساسی واصولی برداریم ونه تنها درکشور بلکه بتوانیم درآینده نزدیک به کشورهای همسایه صادر نمائیم  وبا این اقدام بهترین سیستم های کاربردی رابه مدیران دلسوز کشور وعلاقمند به استفاده از تکنولوزی روز بمنظور کاهش خطا ونظارت دقیق وهوشمند برعملکردپیمانکارا ن وارتقاء بازده نیروی کار وکاهش هزینه ها وکنترل عملکرد دستگاه های اجرائی ، وزارت راه وشهرسازی ،کشور ،نفت ونیرو، پلیس راه و….بخصوص شهرداریها وحمل نقل شهری وبیابانی گام های اساسی واصولی برداریم متاسفانه علیرغم تاکید مقام معظم رهبری درخصوص حمایت از کار وسرمایه ایرانی وتولید ملی این خواسته بسیار ارزشمند ازدید بسیاری ازمدیران ومسئولین کشوری نادیده گرفته شده وموجب یاس ونا امیدی وضرر وزیان مالی بسیار زیادی متوجه مبتکرین ومخترعین وصنعتگران کشورمان ایران عزیز شده است . امیدواریم بتوانیم باهمدلی وهمفکری مسئولین ومدیران کشور باتوجه درتحریم بودن کشورمان ومقابله با آن از نیروهای دانشگاهی حمایت بیشتری صورت گیرد. جهت کسب اطلاعات بیشتربه سایت www.mydolphin.ir ویا ازطریق تماس ایمیل ونمابر بااینجانب پیگیری فرمائید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

سه − 2 =

فهرست