ورود ثبت

ورود به حساب کاربری خود

نام كاربري *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش

ساخت يك حساب كاربري

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده مورد نیاز است.
نام *
نام كاربري *
رمز عبور *
تكرار رمز عبور *
ايميل *
تكرار ايميل *

 

چه کنیم که مشکلات زیست محیطی گیلان و استان های شمالی حل گردد؟

 

چه کنیم که مشکلات زیست محیطی گیلان و استان های شمالی حل گردد؟

زمین نعمت الهی است باید برای نسل آینده آنرا حفظ کنیم

اینجانب براساس  تجربه  وعلاقمندی به حفظ محیط زیست کشور طرح مسیر سبز" ساحل پاک ارائه وتوافق نامه اجرائی آن توسط سرکارخانم دکترابتکارمعاونت ریاست جمهوری وریاست سازمان حفاظت محیط زیست کشور باشش استاندار منعقد ودرتاریخ 92/12/28 در شهررشت با حضور مسئولین استان ( استاندار ، مدیر کل محیط زیست و سایر مدیران استان ) طرح در شهررشت به صورت نمادین اجراء وحدود پنجاه میلیون تومان هزینه شخصی نمودم ودرشهرستان رودسر بخش چابکسر باتعاونی دهیاران قرارداد مشارکت منعقد متاسفانه به دلیل عدم همکاری مدیران استان وشهرستان همچنان طرح متوقف واجراء نشده و دلیل عمده مشکلات زیست محیطی استان نگرش مدیران استانی می باشد وآنچه بنده درآن استان مشاهده نمودم فاجعه آلودگی دریای خزر(مرگ  آبزیان وبیکار شدن صیادان بدلیل کاهش تقاضاوآلوده بودن و....) آبهای زیرزمینی ، جنگل ها و درآینده نزدیک نیزشاهد کاهش مسافرت وگردشگران داخلی وخارجی خواهیم بود ودیر نخواهد شد که بخشی از مناطق بدلایل فوق خالی از سکنه می شود.

متاسفانه علیرغم اتمام مهلت قانونی اجراء قانون مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست اقدامات قانونی وبرخورد بامتخلفین بخصوص مدیران متخلف را نداشته وهمین امر باعث شده نه تنها قانون اجراء نشود بلکه به راحتی پسماند ها درجنگل ها ودریای خزر ورودخانه های فصلی تخلیه گردد چرا قانون اجراء نمی شود ؟ وچه کسی بایدپاسخگو سلامت مردم و.... باشد ؟

خوشبختانه راهکار عملی وجوددارد اما انگیزه کار واعتقاد به اجراء وجودندارد وازسرمایه گذاران حمایت نمی شود  ونمی دانم تا کی باید منتظر بمانیم تا مسؤلین اعتقاد پیدا کنند کارمردم را به خود مردم بسپارند ویکی از سازمانهای که بخش عمد ه کارش قابل واگذاری به مردم می باشد محیط زیست کشوراست ،قراربود درسال 94 ازتخلیه پسمانددر جنگل ها ، دریای خزر ، تالاب انزلی ورودخانه های فصلی جلوگیری شود وبا مشارکت سرمایه گداران داخلی وخارجی  معضل پسمانداستانهای شمالی حل گردد، متاسفانه حرف زده می شود ولی عمل نمی شود این عیب وآفات بزرگی است که دامن گیر محیط زیست کشورمان شده است .    

امیداست مسئولین استان نگرش خود را تغییر ودر جهت حمایت از اجراء قانون مدیریت پسماند وطرح مسیر سبز ، ساحل پاک باهمکاری شوراهای اسلامی شهر وروستا وگروه های مردم نهاد وشهروندان وروستائیان اقدام عاجل داشته باشند متاسفانه ما باسیاسی کاری نمودن کارهای اجرائی کشور ضربات شدید به عمران وآبادانی ومحیط زیست کشور زده ایم انتخاب مدیران بایستی براساس شایسته سالاری صورت گیرد تا تمامی مشکلات زیست محیطی ، اشتغال و... حل گردد .      

 ازکلیه علاقمندان به حفظ محیط زیست کشور درخواست دارم هرگونه نظریه ورهنمود دارند  مارا از توانمندی علمی وتجارب خود محروم نفرمایندومطالب خودرالطفا ازطریق ایمیل یانمابر برای اینجانب ارسال فرمائید.

                                                             باتشکر  -   شاپور حکمی شلمزا ری

 

چه باید کرد تا قانون مدیریت پسماند بهتر اجراء شود

چه باید کرد تاقانون مدیریت پسماند وجمع آوری پسماند خشک بهتراجراء شود

هزینه جع آوری هرکیلو پسماند خشک قابل بازیافت

ماشین جمع آوری   1500ریال  هدایا   1000ریال مدیریت ونظارت 400 ریال

تفکیک  850ریال  انبارداری  600ریال   جمعا "  4350ریال  

 خرید پسماند خشک بدون تفکیک  درحال حاضر درشهرهای کشور 2500 ریال وحداکثر 3500 ریال می باشدحدودا" هرکیلو 850 ریال  زیان دارد درصورت جذب دوره گردان سنتی وساماندهی آنها وخرید تضمینی مواد قابل بازیافت بخشی ازمشکلات کاهش می یابد .

بهترین روش استقرار انبارها وصنایع تبدیلی درنزدیکی سایت پردازش وتامین مواد اولیه صنایع تبدیلی می باشد ومواد قابل بازیافت توسط انبارداران بامکانیزم مورد توافق تمامی افراد دست اندرکاربرابر نرخ متعارف ومنطقی تامین وتحویل گرددوحتی الامکان از خروج مواد بازیافتی از استانها جلوگیری یا باهماهنگی ومجوز ادارات کل محیط زیست وصنعت معدن وتجارت  خارج گردد .

درحال حاضر اکثر پیمانکاران طرح تفکیک شیشه ، کاغذ ومقوا، کارتن وپارچه ، لاستیک بدلیل اقتصادی نبودن جمع آوری نمی نمایند .

شهرداریهای که دارای خط پردازش می باشند مشکلات عدیده در طرح تفکیک دارند چون هزینه جمع آوری ، حمل ،انتقال وپردازش هرکیلوگرم حدود 2000 ریال تا 2500 ریال برای شهرداریها درپی دارد متاسفانه شهرداریها بدلیل سلیقه ای عمل نمودن طرح تفکیک وعدم اجراء قانون مدیریت پسماند بیشترین معضل رادارند وبایستی  مدیران عامل ، مدیران  ، کارشناسان سازمان مدیریت پسماند جلسه ای با جضور شرکت های خدماتی ومجریان طرح تفکیک تشکیل وآخرین راهکار عملی واجرائی مطرح وتصمیمات براساس چارچوب قانون مدیریت پسماند عرف  وفرهنگ جامعه اتخاذ نمایند .

بدینوسیله از کلیه مدیران ، کارشناسان ودانشجویان رشته های مرتبط  وعلاقمندان حفظ محیط زیست درخواست می نمایم پیشنهادات خودراازطریق نمابر وایمیل ارسال نمایند تاانشاالله بتوانیم باهمدلی ومشارکت همه عزیزان خدمتی دیگردرراستای قانون مدیریت پسماند وحفظ محیط زیست کشورمان گام اصولی برداریم .

 یاازطریق تلگرام گروه تخصصی پسماند به ماپیوندید تابلکه بتوانیم باهم فکری تخصصی مشکلات زیست محیطی کشور راحل نمائیم .

                                                            باتشکر  -  شاپورحکمی شلمزاری

بهترین راهکار اجرائی جمع آوری پسماند خشک

بهترین راهکار اجرائی جمع آوری پسماند خشک

باعنایت به  مراحل اجرائی قانون مدیریت پسماند وسرمایه گذاری های انجام شده  درصنعت بازیافت توسط بخش خصوصی وشهرداریها در25 استان کشوربررسی ویازدید نموده ام متاسفانه بعضا" یه دلیل  مشارکت ضعیف  شهروندان ونداشتن انگیزه  و عدم اجراء  قانون مدیریت پسماند و مراجعه  ننمودن مامورین طرح درمورد مقرر و.... واز طرفی گاها"پائین آمدن نرخ فروش موادخشک بخصوص کارتن ، مقوا وکاغذ وبالابودن هزینه مراجعه درب منازل پیشنهادات ذیل ارائه می گردد . درشهریور 94 قیمت درهم خرید وفروش موادبازیافتی درانبار ها بدون تفکیک 2300 تا 3500 ریال  خریداری که پاسحگو هزینه ها جمع آوری نیست .  هزینه تفکیک 500 تا 750ریال می باشد . قیمت دراستانها کشور بدلیل وجود کارخانجات صنایع تبدیلی وکرایه حمل ونیاز متفاوت است . 

1 – کلیه فعالان بخش جمع آوری صنعت بازیافت اعم از کارحانجات صنایع تبدیلی ، خط های پردازش  ،دوره گردها وانبارداران بایستی شناسنامه دار وساماندهی شوند واز هرگونه برخورد غیراصولی وسلیقه ای وخارج ازچارچوب قانون جلوگیری شود.

2 – خرید وفروش  استانی وبه کارحانجات صنایع تبدیلی همان استان تحویل وتوسط دستگاه اجرائی نظارت مستمر وازهرگونه دخالتبی مورد وخارج از چارچوب ضو.ابط ومقررات خودداری گردد  وازحمایت ومعافیت گمرکی ومالیاتی معاف ووام های بدون بهره یاکم بهره اعطاء گر دد .

3 – به میزان 30درصد ارزش مواد قابل بازیافت به شهروندان هدایا داده شود بطور مثال شهرداری اصفهان ومشهد و... که دارای من کارت واصفهان کارت می باشند به میزان هدایا کارت شارژ گردد یا براساس میزان تحویل موادخشک معافیت عوارض یا امتیاز دهی و درقرعه کشی ها هرسه ماه یکبار شرکت داده شوند .

قابل ذکراست بانک شهر کارت شهروندی صادر می نماید که قابلیت استفاده اتوبوس ْ مترو ْ پارکینگ و.... رادارد (در زمان مسؤلیت دبیرخانه شورای معاونین خدمات شهری مراکزاستانها بعهده اینجانب بود ) پیشنهاد بانکی حامی شهرداریها الحمدالله باعنایت به ساختار بانک شهر می تو.اند راهگشا بسیار ازمشکلات ونیازمندیهای شهرداریهای کشور باشد .

4 –  ایستگاه های ثابت در شهرهای کشور  افزایش وسعی شود بانرخ مناسب منطقی ودرصد بیشتری نسبت به مراجعه ماشین هادرب منازل هدایا داده شود .

چون راه اندازی ماشین آلات ومراجعه به درب منازل ضمن افزایش هزینه ها بعضا" شهروندان درمنازل حضور ندارند وافزایش تعداد ایستگاه ها میتواند بخشی از مشکلات اجراء راکاهش دهد .

5 –  کلیه ماشین آلات وایستگاه های ثابت به سیستم مدیریت هوشمند تجهیز شود .

6-  ازپیمانکاران مجری طرح به نحو مقتضی حمایت گردد وبراساس میزان فعالیت ودرصد بار تحویلی پاداش تعلق گیرد.

7 -  درجهت راه اندازی صنایع تبدیلی در مراکز پردازش حمایت مالی وفنی از مجریان طرح انجام گردد .

8 – آموزش های  لازم به شهروندان درخصوص نحوه نگهداری وارتقاء مشارکت ارائه گردد .

9 -  گروه های مردم نهاد ومدیران مجتمع ها ، مراکز آموزشی ، اتحادیه های صنفی ، صنایع وکارگاه های صنعتی  وسایر داوطلبین حفظ محیط زیست برای ارتقاء مشارکت دراین طرح جذب واردوهای مسافرتی بازدید آموزشی وعلمی لحاظ گردد  ازکلیه دست اندرکاران وعلاقمندان حفظ محیط زیست درخواست می نمایم هرگونه پیشنهاد وراهکار دارند ازطریق نمابر یاایمیل بامادرتماس باشند

ناگفته نماند ریاست سازمان حفاظت محیط زیست کشور ومعاونت ریاست جمهوری سرکارخانم دگترابتکار طرح پیشنهادی اینجانب ( مسیر سبز ساحل پاک ) رادر شش استان شمالی با شش استاندار تفاهم نامه امضاء .بنده هم درگیلان شش ماه فعالیت وخسارت مالی متحمل ودرتاریخ 92/12/28 توسط استاندار گیلان ومدیرکل محیط زیست بصورت نمادین اجراء نمودیم ولی متاسفانه بروید ببنید همچنان دراستان هالی شمالی تخریب جنگل دریاها ورودخانه ها مشکلات زیست محیطی عدیده وقانون مدیریت پسماند متاسفانه اجراء نمی شود وبعضا پسماندها مستقیما" دردریا ، رودخانه ها وجنگل ها تخلیه می شود علیرغم اتمام مهلت قانونی کدام  مدیر مقصر به دادگاه معرفی یا توبیخ شد .  آینده اسفناک دراستانهای شمالی وسایرشهرهای کشور بدلیل عدم اجراء قانون مدیریت پسماند شاهد خواهیم بود دولتی بودن محیط زیست مشکل اساسی کشور ماست  کارمردم را به مردم واگذار ودولت نظارت ومدیریت نماید                      باتشکر  -  حکمی شلمزاری

 

برادر گرامی جناب آقای میرابراهیمی  - مدیرعامل محترم سازمان مدیریت پسماند قم

باسلام پیرو نامه مورخه17/10/94 وجلسه مورخه 21/10/94  همانطوریکه خدمت حضرتعالی وکارشناسان محترم آن سازمان عرض نمودم بدلایل مختلف تاکنون حاضر نشدم قبول مسئولیت اجرائی  به غیرازاجراء طرح ساماندهی پسماندهای عمرانی وساختمانی و بعنوان پیمانکار قرارداد منعقد نمایم درصورت همراهی وهمکاری سازمان بدون هیچگونه کم وکاستی وتغییر نگرش اقتصادی سازمان ( منبع درآمدی )  وانجام تعهدات وتامین امکانات ذیل در مدت قرارداد اززمان شروع تا پایان مدت قرارداد حاضرم همکاری واجراء طرح تفکیک بعنوان پایلوت کشوری تقبل نمایم .

1 –  کلیه ایستگاه های مورد نیاز طرح بایستی توسط کارفرما تامین وتجهیزبه سیتسم نرم افزاروسخت افزارثبت مشخصات شهروندان و..... انجام گردد .

2 –  محل انبارمرکزی ( کارخانه اسفالت ) و باسکول واختصاص فضای موردنیاز بابرق سه فاز ،  جهت تفکیک ، پردازش  و نصب دستگاه پرس که بتوانیم  روزانه حداقل یکصد تن پسماندخشک قابل بازیافت وغیرقابل بازیافت وغیرارزشمند درمدت قرارداد سه ساله رایگان  دراختیار قرار گیرد.

3 -  کارفرمادرمقابل جمع آوری پسماند خشک غیر قابل بازیافت وغیرارزشمند درسال قرارداد حداقل کیلویی 1200ریال تا پاسخگو هزینه های اجراطرح باشد.

4 – به منظور کاهش هزینه های طرح وقوانین دست وپاگیر کار واموراجتماعی نیروهای کمیته امداد امام (ره ) وبهزیستی و زندانیان بدلیل عدم نیاز به بیمه و..... مکاتبات وهماهنگی واقدام لازم معمول فرمائید .

5 – باعنایت به روند کار کلیه ادارات وسازمانها ونهادها ودانشگاه ها ومشاغل پر زباله ومجتمع های مسکونی باتهیه کارتن پلاست ومخازن 120، 240 ، 770و1100لیتری و نایلکس ومواد شوینده توزیع توسط پیمانکار توسط سازمان وملزم نمودن تولید کنندگان پسماند به تفکیک وتحویل  پسماند های خشک قابل بازیافت وغیر قابل بازیافت وغیرارازشمند  وپسماندهای ویژه به پیمانکار مجری طرح باشند و همچنین از جمع آوری  وخرید وفروش پسماند غیر تفکیک شده توسط عوامل پیمانکاران خدمات شهری  درسطح شهر جلوگیری  ودرصورت تخلف  برابر قانون مدیریت پسماند رفتارشود .

6 –  جلوگیری از فعالیت  ازفعالیت افر اد حقیقی  وحقوقی دوره گردها وانبارداران  که به صورت غیرقانونی فعالیت می نمایند عمده مشکلات شکست طرح تفکیک درکشور می باشنئ ودرصورت تمایل آمادگی همکاری ، ساماندهی با هماهنگی ودستور کارفرما اعلام می دارم وبه کارگیری نیروهای اجرائیات وضابطین توسط سازمان جهت شناسائی تشکیل پرونده معرفی به دادگستری تا اخذ حکم جهت اعمال قانون با متخلفین  واجرا کامل قانون مدیریت پسماند .

همانطوریکه حضرتعالی وکارشناسان  محترم سازمان مطلع می باشید قانون گذار شهرداریها مکلف نموده حداکثر تاپایان سال 1392 کلیه پسماندها را تفکیک شده جمع آوری وحمل نماید .

7 –  تهیه بروشور ، تراکت ، سی دی آموزشی وسایت آموزشی مجازی ، اقلام تبلیغاتی بعهده کارفرما توزیع بعهده مجری طرح ( پیمانکار )

8 –  باعنایت به اینکه دراکثر استانها بعنوان مشاوردر امور شوراها وشهرداریها فعالیت دارم و  فعالیت شرکت ها در زمینه فعالیت شهرداریها مطلع می باشم شرکتی مخازن هوشمند سه قلو مهندسی معکوسی و سخت افزار ونرم افزار کنترل هوشمند مخازن  وناوگان تهیه نمود البته پنج شرکت درکشور مدعی است لازم میدانم به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف  نظارت هوشمند وتهیه تجهیزات توسط سازمان واینجانب  بصورت مشترک تهیه  تا بتوانیم

در کمترین زمان ممکن باهداف ونتایج مطلوب دست یابیم  وازطرفی باسازمان اتوبوسرانی هماهنگ شود که درصورت تمایل شهروندان درسبدکالا هدایا شارژ کارت اتوبوس دراختیار تا درایستگاه های ثابت بتوانیم اجراء نمایم .

9 –   هماهنگی بابانک شهر وتهیه کارت هدایا جهت شهروندان توسط سازمان ودراختیار قراردادن به پیمانکار

10-  در اخیتار قراردادن سوله وزمین در مرکز پردازش  ( کوه سفید ) بابرق سه فاز جهت راه اندازی صنایع تبدیلی به منظور جلوگیری از شکست طرح همانطوریکه قبلا عرض نمودم صاحبان صنایع تبدیلی  وانبارداران ضایعات ( مافیا) بدلیل  .... بعضا اقدام به کاهش  قیمت بصورت هماهنگ وتشکیلاتی  می نمایند که پاسخگوی هزینه های جمع آوری نباشد وهمین باعث شده اکثر پیمانکاران تفکیک از دریافت  پسماند خشک غیرارازشمند اقتصادی بخصوص کاغذ ، کارتن ومقوا و.... خودداری نمایند شهرهای یزد ، شیراز ، اصفهان ، قزوین و...... ومشکلات عدیده بوجود آورده اند وسرمایه گذاری که شهرداریها درامر آموزش نمودند هدررفته  وباعث عدم اعتماد مردم  به مجریان طرح وشهرداری و از تفکیک خودداری نمایند وپیمانکاران که درمرحله دوم برای اجراء می روند مردم با آنها همکاری نمی کنندتا بسیاری از پیمانکاران دچار ورشکستگی شده اند حتی پیمانکاران موفق ودارای نام .

11 – باعنایت به اینکه اکثر کارشناسان اعتقاد دارد نقطه هدف پسماند خشک قابل بازیافت 10 درصد می باشد بالاتر ازده درصد تشویقی از قرار هرکیلو 200ریال مد نظر قرارگیرد .

12 -  با اداره کل محیط زیست درخصوص همکاری روابط عمومی ومعرفی گروه های مردم نهاد ( سمن ها ) وسازمان صدا وسیما ، آموزش وپرورش ، شورای مساجد و.....  مکاتبه تا از حمایت این عزیزان بهره مند شویم .

تا بتوانیم پسماند خشک اعم از قابل بازیافت وغیر قابل بازیافت وغیرارزشمند به 25 درصد برسانیم چون بخشی از غیرارزشمند شامل شیشه ، پوست پفک وشکلات وبعضا لاستیک چون صنعت بازیافت لاستیک بدلیل کاهش  قیمت نفت دچار صدمه مالی شدید شده است  غیرقابل بازیافت چوب و پارچه وامثالهم .

 در مدت پایان سال تجهیز کارگاه  درنظرگرفته شود تا مشکل مالیاتی و.... مواجه نشویم  آش نخورده  و..... امیداست باعنایت به قول وعده های که فرمودید درقرارداد گنجانده شود چون حرف وقول شفاهی قابل اجراء نمی باشد تا بتوانیم  بنا بفرمایشات مقام معظم رهبری درسال دولت وملت ، همدلی وهمزبانی  این شعار درصنعت بازیافت در شهر قم پایتخت دینی کشورمان عزیزان ایران باوجود حضرتعالی وکارشناسان مطلع کشور ی سازمان محقق نمائیم انشاالله کارنامه درخشان بنده دچارخدشه نشود و بتوانیم  بامهندسی نمودن طرح بصورت  الگوی کشوری به سایرشهرهای  کشورتسری دهیم .

بنده هر چه علم وتجربه داشته باشم ومدیرتوانمند اجراء باشم بدون همراهی همه عزیزان وشهروندان موفقیت لازم راکسب نخواهم نمود این کار سه سال زحمت طاقت فرسا ومداوم بئون وقفه وتغییرمدیریت نیازدارد .

درپایان از تمامی لطف وعنایت حضرتعالی ، شورای سازمان ، هیات مدیره سازمان کارشناسان ومدیران سازمان وشهرداری قم کمال تشکر وامتنان رادارم وبتوانم باارائه خدمات مطلوب وکارشناسی پاسخگو حسن نظر واعتماد شما باشم .  

                                                                                                                باتشکر -     شاپور حکمی شلمزاری 

نرخ حمل نخاله در شهر اصفهان ، بهارستان ، شاهین شهر وفولادشهر

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبــار

اطلاعات تماس

دفتر قم: 02537845258

 

تلفن: 31183

تلفکس: 34390117-031

شاپور حکمی: 09354180122

 محمد حکمی: 09131272787

شماره پیامک: 3000240031

 

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید