ورود ثبت

ورود به حساب کاربری خود

نام كاربري *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش

ساخت يك حساب كاربري

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده مورد نیاز است.
نام *
نام كاربري *
رمز عبور *
تكرار رمز عبور *
ايميل *
تكرار ايميل *

 

نمونه قرارداد ساماندهی انبارداران پسماندخشک -نمونه دو

قرارداد ساماندهی انبارداران بازیافت شهر

قرارداد درتاریخ  /    / 1395فی مابین آقای                          مجری طرح تفکیک از مبداء شهر......

 بعنوان مجری ازیک طرف وآقای            فرزند         شماره شناسنامه             کدملی

آدرس                                        تلفن                      همراه

از طرف دیگربعنوان بهره بردار بارعایت مفاد تعهدات مشروحه ذیل منعقدگردید.

1 -  مدت قرارداد ازتاریخ    /     / 1395 لغایت     /     /  1395 به مدت سه ماه می باشد .

تبصره : درصورت رضایت وتوافق طرفین  باشرایط توافقی قابل تمدید می باشد .

2 مبلغ قرارداد حق بهره برداری ماهیانه  بابت مجوزهردستگاه موتورسیکلت سه چرخ ......... ریال وانت پیکان .......... ریال  وانت نیسان ............ ریال

3 تعداد موتورسه چرخ .............. دستگاه وانت پیکان  ...........دستگاه وانت نیسان .............. دستگاه می باشد .

تبصره : مبلغ....................... ریال  درتاریخ     /     / 1395  طی فیش شماره..................بحساب شماره.............. بانک ...................... واریزگردید .

محل فعالیت : شهر............ منطقه ...............

تعهدات بهره بردار:

1   نصب GPS ( ردیاب )وسیم کارت پیام رسان  وملودی برکلیه وسایط نقلیه

2   تهیه واهداءهدایا به شهروندان  به میزان دریافت مواد بازیافتی .

3-  جمع آوری پسماند خشک  وانتقال به انبار مجاز .

4 بهره بردار متعهد می باشد به عنوان امین مجری بانظارت وکنترل وآموزش پرسنل خود نسبت به افزایش میزان جمع آوری پسماند خشک اقدام نماید  ودرصورت تخلف خسارت وجریمه مربوطه برابر قرارداد مجری باسازمان مدیریت پسماند راباید پرداخت نماید .

5 بهره بردار متعهد می گردد درجهت رضایت شهروندان اقدام نماید ودرصورت شکایت واعتراض شهروندان از عملکرد پرسنل خود پاسخگو خواهد بود .

6 بهره بردار متعهد می گردد درخرید وفروش هرگونه اقلام وضایعات مجهول المالک ،مشکوک و سرقتی خودداری نماید درصورت تخلف پرسنل شخصا" پاسخگو می باشد.

7 بهره بردار متعهد می گردد آموزش لازم درخصوص نحوه معاشرت رفتاروبرخورد مناسب باشهروندان اقدام نماید ودرصورت تخلف پرسنل شخصا" پاسخگو می باشد .

8 درصورت دستکاری GPS ( ردیاب ) توسط پرسنل مسئولیت پاسخگویی بعهده بهره بردارمی باشد .

9 بهره بردار متعهد می گردد شمانت لازم از پرسنل خود دریافت نماید .

10 -  درصورت غیبت هردستگاه موتورسه چرخ روزانه یک میلیون ریال و هردستگاه وانت یک میلیون پانصد هزارریال جریمه باید پرداخت نماید .

تبصره : مجری می تواند نسبت به جایگزین اقدام ومواد بازیافتی جمع آوری شده را راسا" به فروش برساند وبهره بردار حق هیچگونه اعتراض وشکایتی راندارد .

11 -  ضایعات ایستگاه ثابت بازیافت ومشاغل پرزباله متعلق به مجری می باشد وبهره بردار حق هیچگونه ادعاء وشکایتی راندارد .

تبصره : درصورت توافق مجری می تواند نسبت به فروش موادبازیافتی به بهره برداراقدام نماید.

12 بهره بردار درصورت کشف جنس واموال شهروندان بایستی در همان روز به اطلاع مجری برساند درصورت تخلف شخصا" پاسخگومی باشد .

13 -  شناسائی ومعرفی دوره گردها غیرمجاز وگزارش کتبی باذکر شماره وسیله نقلیه به مجری .

تبصره : درصورت عدم رعایت موارد فوق یا درصورت عدم توانائی احراء رانداشته باشد مجری حق دارد قرارداد یک طرفه فسخ نماید وبهره بردار حق هیچگونه اعتراض وشکایتی راندارد.

تعهدات مجری :

1 -  پیگیری ومعرفی افراد دوره گرد غیرمجاز به سازمان مدیریت پسماند .

2 همکاری با بهره بردار جهت ارتقاء جمع آوری مواد بازیافتی درمحدوده ومنطقه مورد قرارداد.

3 ارائه آموزش لازم به پرسنل بهره بردار .

سایر شرایط اختصاصی :

1   تعداد ایستگاه ثابت ( غرفه بازیافت ) ..........دستگاه می باشد درصورت نیاز به افزایش باتوافق طرفین اقدام می گردد و

ضمانت قرارداد :

یک فقره سفته به شماره ................. به مبلغ ............... ریال درصورت خسارت وجریمه وانجام تعهدات مجری حق دارد نسبت به اخذ مطالبات خود اقدام نماید .

دستگاه نظارت : کتبا" به بهره بردار معرفی می گردد .

حل اختلاف : درصورت بروز هرگونه اختلاف فی مابین طرفین قرارداد ابتداء ازطریق مذاکره دوستانه ودرصورت عدم توافق باحضورطرفین وسازمان مدیریت پسماند حل وفصل می گردد.

این قرارداد بارضایت طرفین منعقد وطرفین ملزم به رعایت مفاد آن می باشند .

مجری -                                                          بهره بردار -       

 

    

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبــار نمونه قراردادها نمونه قرارداد ساماندهی انبارداران پسماندخشک -نمونه دو

اطلاعات تماس

دفتر قم: 02537845258

 

تلفن: 31183

تلفکس: 34390117-031

شاپور حکمی: 09354180122

 محمد حکمی: 09131272787

شماره پیامک: 3000240031

 

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید