ورود ثبت

ورود به حساب کاربری خود

نام كاربري *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش

ساخت يك حساب كاربري

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده مورد نیاز است.
نام *
نام كاربري *
رمز عبور *
تكرار رمز عبور *
ايميل *
تكرار ايميل *

 

مديريت پسماند در روستاهاي كشور

      مديريت پسماند در روستاهاي كشورنويسنده: علي نوذرپوردهياري به عنوان نهاد عمومي غيردولتي و...

slide3

slide3

قابل توجه کلیه شرکت های تولیدی/ خدماتی/ پیمانکاری در صورت تمایل می توانید با عضویت در سایت...

لینک ها

اتحادیه صنایع بازیافت ایران سازمان حفاظت محیط زیست   سازمان مدیریت پسماند اصفهان سازمان...

مشاوره رایگان کاهش هزینه های خدمات شهری وروش های برون سپاری

چگونه می توانیم هزینه های خدمات شهری راکاهش دهیم . آنچه اینجانب درسی سال سابقه مدیریت شهری وهشت...

نمونه قرارداد ساماندهی انبارداران پسماندخشک

قرارداد ساماندهی انبارداران بازیافت  –  پسماند خشک قرارداد فی مابین آقای شاپورحکمی شلمزاری...

پیشنهاد قرارداداجرایی کرمان

برادر گرامی جناب آقای دکتر محمد رضا خانی معاونت محترم خدمات شهری کرمان باسلام وحمد خداوند سبحان...

قرارداد مشارکت سایت پردازش

«قرارداد» موضوع:  احداث مجتمع  بازیافت، تفکیک و پردازش و صنایع تبدیلی   این قرارداد بر اساس...

نمونه قرارداد راهبری خط پردازش پسماند

  ((آگهی  مزایده عمومی))   سازمان مدیریت پسماند شهرداری زاهدان در نظر دارد ((  واگذاری عمليات...

راهکارعملی شوراها وشهرداریهای کشور

قابل توجه شوراها وشهرداران مدیران وکارشناسان شهرداریهای کشور باسلام وحمد خداوند منان وتبریک...

نوشته شده در 97/10/25 توسط محمد
درآمد-پایدار-با-کاهش-تصدی-گری-درشهرداریهابرادر گرامی جناب آقای مهندس جمالی شهردار محترم گلپایگان باسلام وحمد خداوند سبحان باستناد قرارداد شماره 4404 مورخ 1397/10/9باعنایت به اینکه درسال 96 بنده...
نوشته شده در 97/10/18 توسط محمد
نمایشگاه-استانی-صنایع-دستی-کشور برادرگرامی جناب آقای جعفرصالحی - معاونت محترم صنایع دستی استان اصفهان باسلام پیرو مذاکره قبلی درخصوص بارارچه صنایع دستی باستناد قرارداد شماره4404 مورخ...
نوشته شده در 97/10/15 توسط محمد
طرح-اجرائی-باغ-بانوان-شهرداریها  برادر گرامی جناب آقای......................   مدیرعامل محترم سازمان رفاهی تفریحی شهرداری ..................... باسلام احتراما" اینجانب شاپور حکمی...

آیا می دانید میزان حفظ سرمایه ملی از بازیافت چقدر ارزش مادی دارد

بازیافت | آیا می دانید میزان حفظ سرمایه ملی از بازیافت چقدر ارزش مادی داردبازیافت

بر اساس آمار جمعیت کشور 75 میلیون نفر
میزان پسماند کشورمان بر اساس سرانه 700 گرم  روزانه 525/000/000 کیلوگرم
میزان مواد خشک قابل بازیافت و غیر قابل بازیافت حدود 30 درصد روزانه 157/500/000  کیلوگرم
میزان مواد خشک غیر قابل بازیافت حدود 18 درصد  روزانه 28/350/000 کیلوگرم
میزان مواد خشک قابل بازیافت حدود 12 درصد  روزانه 18/900/000 کیلوگرم
میانگین ارزش اقتصادی مواد قابل بازیافت هر کیلوگرم 4500 ریال روزانه 85/050/000/000ریال

براساس آمار ارائه شده توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد باجمعییت 506000 وسرانه 600گرم میزان پسماند تولیدی روزانه 303600کیلوگرم 62درصد پسماند تر 188232کیوگرم 38درصد پسماندخشک115368کیلوگرم (پسماند خشک قابل بازیافت 18درصدحدود54648کیلوگرم شامل : 40درصد کاغذ ، مقوا و60درصد پلاستیک ، فلزات آهنی وغیر آهنی، )خشک غبرقابل بازیافت 20درصد 60720کیلوگرم )می باشد متاسفانه بدلیل وجود ماشین ها ودورگرد ها وانبارهای غیر مجاز از میزان 54648کیلوگرم مواد بازیافتی 12000تفکیک ازمبدا توسط عوامل مجازمیزان6000کیلوگرم تفکیک درمقصد ، 8000کیلو همراه باسایر پسماندها دفن و28648 کیلوگرم توسط عوامل غیر مجاز( مهاجرواتباع خارجی) جمع آوری می گرددکه بایستی درجهت ساماندهی افرادغیرمجاز اقدام جدی صورت گیرد وکلیه مواد قابل بازیافت درانبارمجاز وتحت نظارت سازمان مدیریت پسماند یزد پردازش وبه صنایع تبدیلی مجازتحویل نمایند درنهایت پسماند خشک  وتربه دودسته و ازمبدابایستی تفکیک شده (جمع آوری ،حمل وانتقال ) داده شود تاضمن کاهش هزینه در جهت اشتغالزائی ،حفظ سرمایه های ملی ( باستنادقانون مدیریت پسماند که شهرداریها کشور مکلفند حداکثر تا پایان سال 1392)پسماند هارا تفکیک شده جمع آوری نمایند گام های اساسی واصولی برداریم هرشهر بایستی طرحی سازگار وبراساس شناخت از فرهنگ وآداب وسنن ،رفتارهای اجتماعی اجراء نمود واز طرفی باید بامردم صادقانه ، شفاف برخورد نمودواطلاعات لازم درخصوص تفکیک مواد بازیافتی ونحوه مشارکت وهمکاری آنان ارائه نمائیدوهدایائی که به شهروندان داده می شود 30 درصد ارزش موادبازیافتی باشد چون معضل نمکی ها ودوره گردها موجب می شود بدلایل فرهنگ خاص مردم شهرها و گاها"عدم شناخت ازمشکلات زیست محیطی دربیشترشهرها شهرداریها وپیمانکاران را بامشکلات جدی مواجه نماید وپیمانکاران بمیزان فعالیت  مسئولین ایستگاه ثابت آنها راموردتشویق یابراساس 60درصد ارزش مواد بازیافتی تحویلی با مسئولین ایستگاه برخورد نمایند واگر  نرخ مواد قابل بازیافتی وتقسیمات درآمد براساس پیشنهاد این شرکت بدرستی مطالعه فرمائید مشکلات بسیار اندکی خواهید داشت . ودرحال حاضر یگ ایستگاه بصورت پایلوت درشهر یزد راه اندازی ودرمقابل دریافت مواد قابل بازیافت کیلوئی 2500ریال هدایا بشهروندان اعطاء می نماید.

استقرار محل ایستگاه ثابت بایستی براساس مطالعه جمعییتی ،امکان دسترسی ، بعد مسافت...انجام گیرد

بخشی از دستگاه های تولید شده مدیریت شهری که توسط همکاران ودوستان شرکتهای  مستقردرشهرک علمی وتحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان را بشرح ذیل معرفی می نمایم .

نرم افزار مدیریت ناوگان وکنترل هوشمند بر عملکرد پیمانکاران وماشین آلات شهرداریها و حمل ونقل شهری وبیابانی ، سنسور وزن  و....سایر محصولات موردنیاز دستگاه های اجرائی وشهرداریها ودهیاریها براساس سفارش طراحی وساخته می شود .

1 -سنسور وزن که برای اولین بارطراحی ساخته شده دارای گواهینامه ثبت اختراع امریکا می باشد وقابلیت ارتباط با انواع مختلف دستگاه های ردیاب خودروavl , وانواع ماشین آلات شهری وبیابانی  اتوبوس، کامیونها ، کامیونت ، وانت رادارد.  اینشرکت آمادگی دارد باعنایت به شناخت کامل ازدقت عملکرد تجهیزات طراحی وشاخته شده قرارداد مشاوره ونظارت با شهرداریها وشرکتها پیمانکاری منعقد وکلیه دستگاه موردنیاز کنترل هوشمند بامشارکت متقاضیان نصب نماید  . باعنایت به شناخت شهرداریهای مراکزاستانها از عملکرد اینجانب شاپورحکمی شلمزارری که دارای سی سال سابقه مدیریت شهری وهشت سال بعنوان دبیر شورای معاونین خدمات شهری مراکز استانها داشته ام وعضو اتحادیه صنایع بازیافت ایران ومسئول کار گروه پسماند اتحادیه پس از بازنشستگی وبراساس شناخت دوستان در دانشگاه صنعتی ودعوت همکاری از اینجانب توفیق الهی نصیب ام شد که بتوانم در کنار دانش پژوهان ومخترعین جوان کشور قرارگیریم ودر جهت بومی سازی و طراحی وساخت اختراعات موردنیاز شهرداریها کشور گام های اساسی واصولی برداریم ونه تنها درکشور بلکه بتوانیم درآینده نزدیک به کشورهای همسایه صادر نمائیم  وبا این اقدام بهترین سیستم های کاربردی رابه مدیران دلسوز کشور وعلاقمند به استفاده از تکنولوزی روز بمنظور کاهش خطا ونظارت دقیق وهوشمند برعملکردپیمانکارا ن وارتقاء بازده نیروی کار وکاهش هزینه ها وکنترل عملکرد دستگاه های اجرائی ، وزارت راه وشهرسازی ،کشور ،نفت ونیرو، پلیس راه و....بخصوص شهرداریها وحمل نقل شهری وبیابانی گام های اساسی واصولی برداریم متاسفانه علیرغم تاکید مقام معظم رهبری درخصوص حمایت از کار وسرمایه ایرانی وتولید ملی این خواسته بسیار ارزشمند ازدید بسیاری ازمدیران ومسئولین کشوری نادیده گرفته شده وموجب یاس ونا امیدی وضرر وزیان مالی بسیار زیادی متوجه مبتکرین ومخترعین وصنعتگران کشورمان ایران عزیز شده است . امیدواریم بتوانیم باهمدلی وهمفکری مسئولین ومدیران کشور باتوجه درتحریم بودن کشورمان ومقابله با آن از نیروهای دانشگاهی حمایت بیشتری صورت گیرد. جهت کسب اطلاعات بیشتربه سایت www.mydolphin.ir ویا ازطریق تماس ایمیل ونمابر بااینجانب پیگیری فرمائید

شما اینجا هستید: صفحه اصلی مطالب مقالات آیا می دانید میزان حفظ سرمایه ملی از بازیافت چقدر ارزش مادی دارد

اطلاعات تماس

دفتر قم: 02537845258

 

تلفن: 31183

تلفکس: 34390117-031

شاپور حکمی: 09354180122

 محمد حکمی: 09131272787

شماره پیامک: 3000240031

 

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید