ورود ثبت

ورود به حساب کاربری خود

نام كاربري *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش

ساخت يك حساب كاربري

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده مورد نیاز است.
نام *
نام كاربري *
رمز عبور *
تكرار رمز عبور *
ايميل *
تكرار ايميل *

 

مديريت پسماند در روستاهاي كشور

      مديريت پسماند در روستاهاي كشورنويسنده: علي نوذرپوردهياري به عنوان نهاد عمومي غيردولتي و...

slide3

slide3

قابل توجه کلیه شرکت های تولیدی/ خدماتی/ پیمانکاری در صورت تمایل می توانید با عضویت در سایت...

لینک ها

اتحادیه صنایع بازیافت ایران سازمان حفاظت محیط زیست   سازمان مدیریت پسماند اصفهان سازمان...

مشاوره رایگان کاهش هزینه های خدمات شهری وروش های برون سپاری

چگونه می توانیم هزینه های خدمات شهری راکاهش دهیم . آنچه اینجانب درسی سال سابقه مدیریت شهری وهشت...

نمونه قرارداد ساماندهی انبارداران پسماندخشک

قرارداد ساماندهی انبارداران بازیافت  –  پسماند خشک قرارداد فی مابین آقای شاپورحکمی شلمزاری...

پیشنهاد قرارداداجرایی کرمان

برادر گرامی جناب آقای دکتر محمد رضا خانی معاونت محترم خدمات شهری کرمان باسلام وحمد خداوند سبحان...

قرارداد مشارکت سایت پردازش

«قرارداد» موضوع:  احداث مجتمع  بازیافت، تفکیک و پردازش و صنایع تبدیلی   این قرارداد بر اساس...

نمونه قرارداد راهبری خط پردازش پسماند

  ((آگهی  مزایده عمومی))   سازمان مدیریت پسماند شهرداری زاهدان در نظر دارد ((  واگذاری عمليات...

راهکارعملی شوراها وشهرداریهای کشور

قابل توجه شوراها وشهرداران مدیران وکارشناسان شهرداریهای کشور باسلام وحمد خداوند منان وتبریک...

نوشته شده در 97/10/25 توسط محمد
درآمد-پایدار-با-کاهش-تصدی-گری-درشهرداریهابرادر گرامی جناب آقای مهندس جمالی شهردار محترم گلپایگان باسلام وحمد خداوند سبحان باستناد قرارداد شماره 4404 مورخ 1397/10/9باعنایت به اینکه درسال 96 بنده...
نوشته شده در 97/10/18 توسط محمد
نمایشگاه-استانی-صنایع-دستی-کشور برادرگرامی جناب آقای جعفرصالحی - معاونت محترم صنایع دستی استان اصفهان باسلام پیرو مذاکره قبلی درخصوص بارارچه صنایع دستی باستناد قرارداد شماره4404 مورخ...
نوشته شده در 97/10/15 توسط محمد
طرح-اجرائی-باغ-بانوان-شهرداریها  برادر گرامی جناب آقای......................   مدیرعامل محترم سازمان رفاهی تفریحی شهرداری ..................... باسلام احتراما" اینجانب شاپور حکمی...

نمونه قرارداد راهبری خط پردازش پسماند

 

((آگهی  مزایده عمومی))

 

سازمان مدیریت پسماند شهرداری زاهدان در نظر دارد ((  واگذاری عمليات راهبري و بهره برداري از خط پردازش پسماندهاي عادي كارخانه بيوكمپوست با حفظ حق مالکیت سازمان و حمل ضايعات دفني به محل دفن پسماند و حمل مواد آلي به سایت تخمیر جهت پردازش حداقل صد تن پسماند در روز  )) را بمدت یکسال شمسی ( در صورت توافق طرفین مدت قرارداد با رعايت مقررات قانوني و تعديل مبالغ (طبق توافق طرفین) تا یک سال دیگر قابل تمدید است) از طریق مزایده عمومی به شخصیت حقیقی یا حقوقی واگذار نماید . لذا از کلیه متقاضیان برابر شرایط ذیل دعوت بعمل می آید .

 

* ارایه سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 000/800/46ریال (چهل و شش میلیون و هشتصد هزار ریال ) بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقد

* نشانی دستگاه مزایده گزار : زاهدان –تقاطع خ امیرالمومنین(ع) و خ سعدی – پارگینگ طبقاتی سعدی – طبقه                 دوم – سازمان مدیریت پسماند - تلفن : 6-33212385و33212000

*مهلت مراجعه جهت دریافت اسناد در ساعات اداری روز شنبه مورخ  23/12/93   لغایت روز شنبه مورخ  15/1/94 ( با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 000/200 ریال به حساب 0108865618000  نزد بانک ملی شعبه بلوچ  بنام  سازمان مدیریت پسماند( بازیافت) شهرداری زاهدان)

*آخرین مهلت تحویل پیشنهادات : ساعت 14روز چهارشنبه مورخ 26/1/94

* تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادی ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 27/1/94 در محل دفتر سازمان مدیریت پسماند

*سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است .

رویت سایر اطلاعات و جزئیات در پایگاه اطلاع رسانی شهرداری زاهدان به آدرس : www. Portalzahedan.ir

 

 

روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری زاهدان

 

نوبت اول :چهارشنبه مورخ 20/12/93

 

نوبت دوم :چهارشنبه مورخ 27/12/93

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            فرم شماره5

                                                                                                                   صفحه1 از1

( برگ پیشنهاد قیمت)

 

امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش  تعهد اجراء  و مسئولیت  در مورد  مطالب  و مندرجات دعوتنامه شرکت در مزایده ، شرايط شركت در مزایده ، پیش نویس قرارداد ، تعهد اجراء و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مزایده و پیمان و تعهد نامه عدم شمول  قانون  منع مداخله  کارمندان در معاملات  دولتی و بطور  کلی تمامی  مدارک و اسناد مزایده " واگذاری عمليات راهبري و بهره برداري از خط پردازش پسماندهاي عادي كارخانه بيوكمپوست با حفظ حق مالکیت سازمان و حمل ضايعات دفني به محل دفن پسماند و حمل مواد آلي به سایت تخمیر جهت پردازش حداقل صد تن پسماند در روز  " را پس از بازديدکامل از محل کار موضوع مزایده و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مزایده پیشنهاد مینمایم که :   

عملیات موضوع مزایده فوق را بر اساس شرایط و مشخصات  مندرج  در اسناد  و مدارک مزایده و پیمان به

(به عدد )                                                                                                                ريال (بصورت ماهیانه)

(به حروف)                                                                                                               ريال(بصورت ماهیانه)

تمام انجام ميدهم.                                                                                 

3) چنانچه این پیشنهادها مورد قبول قرار گیرد  و بعنوان برنده  مزایده انتخاب  شوم تعهد می نمایم که:

الف) اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج  در اسناد و مدارک مزایده امضاء نموده  و همراه تضمین حسن انجام تعهدات  حداکثر  ظرف مدت یک هفته  از  تاریخ ابلاغ بعنوان برنده مزایده ( به استثنای روزهای تعطیل ) تسلیم نمایم.

ب)  ظرف مدت مقرر در پیمان ، نیروی انسانی و سایر موارد مورد نیاز پیمان را در محل کار موضوع مزایده مستقر ساخته و شروع  به کار  نمایم و کلیه کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک  مزایده  به اتمام برسانم .

4) تائید می نمایم  که  کلیه ضمائم و اسناد و مدارک  مزایده جزء لاینفک این پیشنهادها محسوب می شود .

5) مشخصات کلی پیش نویس قرارداد ، شامل17 ماده و تبصره های آن و سایر ضمائم پیوست آنرا با علم و اطلاع کامل مطالعه و صرفه و صلاح خود را لحاظ نموده و پیشنهاد های قیمت را قید نموده ام .

6) اطلاع  کامل دارم که دستگاه مزایده گزار  الزامی  برای واگذاری  کار  به هر یک از پیشنهادها  ندارد .

7) تحت عنوان تضمین شرکت در مزایده و به منظور تعهد  به امضاء و مبادله پیمان و تسلیم تضمين اجرای  تعهد،                                                تضمين موضوع بند 8 دعوتنامه را به نفع سازمان درپاكت الف تقديم داشته ام.

 

تاریخ :         /            /                                                                                             

 

نام و نام خانوادگي و امضاء دستگاه مزایده گزار                                                                             نام ونام  خانوادگی و سمت و امضاء مجاز

کاظم نصراللهی                                                                       و تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده:     

 

 

 

 

 

 

قــرارداد

ماده 1) طرفين قرارداد:

قرارداد مشروحه ذیل با عنایت به مجوز شماره 17516-8-1393 مورخ 11/11/93  هیئت مدیره محترم سازمان مستند به آگهی های مزایده مورخ 20/12/93 و 27/12/93 مندرج در روزنامه های رسالت و زاهدان و مصوبات شماره 3230-ب/س-1393 مورخ 9/12/93 و شماره...................مورخ .................کمیسیون عالی معاملات سازمان و مجوز شماره .................. مورخ .................شورای محترم سازمان ، فی مابین سازمان مدیریت پسماند شهرداری زاهدان به نمایندگی آقای کاظم نصراللهی به نشانی : خ امیرالمومنین (ع) - حدفاصل خ امام خمینی (ره) و خ سعدی - پارکینگ طبقاتی سعدی – طبقه دوم ، سمت : مدیرعامل سازمان که از این پس به جهت سهولت صرفا" کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شخصیت حقیقی / (حقوقی)  .................. با (شماره ثبت) : ................ (تاریخ ثبت):............................... ( شناسه ملی) :  ................... (کد اقتصادی): .................... و (تایید صلاحیت) شماره...................... مورخ ...................از سوی :....................................... (به نمایندگی صاحبان امضاء مجاز ) ............................... (سمت) : ......................... فرزند:........................ به شماره ملی: ...................... و شماره شناسنامه : .......................و به نشانی : ............................................................. کدپستی :.................... – تلفن:........................... و تلفن همراه : .......................... و فاکس: .......................................که از این پس به جهت سهولت صرفا" بهره بردار نامیده میشود از طرف دیگر منعقد که رعایت مفاد آن برای طرفین لازم الاجرا ست.

ماده 2) موضوع قرارداد:

واگذاری عمليات راهبري و بهره برداري از خط پردازش پسماندهاي عادي كارخانه بيوكمپوست با حفظ حق مالکیت سازمان و حمل ضايعات دفني به محل دفن پسماند و حمل مواد آلي به سایت تخمیر جهت پردازش حداقل صد تن پسماند در روز         .

ماده 3) محل اجراي قرارداد : كارخانه بيوكمپوست سازمان مديريت پسماند شهرداري زاهدان واقع در كيلومتر14 جاده زاهدان- ميرجاوه.

ماده 4) مدت قرار داد : مدت انجام موضوع قرارداد از تاريخ ..........لغايت.........به مدت يكسال كامل شمسي ميباشد.در صورت توافق طرفین مدت قرارداد با رعايت مقررات قانوني و تعديل مبالغ(طبق توافق طرفین) تا یک سال دیگر قابل تمدید است و شروع مدت پيمان عبارت است از زمان ابلاغ كتبي به بهره بردار

ماده 5) مبلغ قرار داد و نحوه پرداخت :

مبلغ ماهیانه قرارداد بر مبنای پردازش حداقل صد تن پسماند در روز .........ريال (به حروف..........ريال) ميباشد كه توسط      بهره بردار در این رابطه تعداد12 فقره چك عهده بانك             شعبه               در اختیار سازمان قرار گرفت تا در پایان هر ماه نسبت به كار سازي آن و واریز به حساب خود اقدام نمايد. در صورت عدم موجودی وجه چک ، نهایتا" سازمان تا پنجم ماه بعد میتواند با توجه به شرایط صبر نموده و اما پس از آن چک بهره بردار را برگشت زده و نسبت به وصول طلب خود از مبادی قانونی اقدام خواهد نمود .

تبصره 1: مبلغ مندرج در ماده 5 قرارداد بصورت خالص بوده و پرداخت كليه كسورات قانوني شامل عوارض ، مالیات، بیمه و یا هر وجوهی که قانونا" به این قرارداد تعلق می گیرد به عهده راهبر و بهره بردار می باشند و کارفرما (سازمان مدیریت پسماند ) در این مورد هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت .

تبصره 2: افزايش و یا كاهش تناژ ورودي روزانه تاثيري در مبلغ ماهانه پرداختي از سوي بهره بردار نخواهد داشت.

تبصره 3: مبلغ قرارداد براي سال اول ثابت و در صورت تمديد قرارداد ، برای سال دوم با ملاحظه نرخ تورم اعلام شده از سوي مراجع قانوني و رسمي و پس از اخذ نظر بهره بردار موضوع در کمیسيون عالي معاملات سازمان با حضور بهره بردار یا نماینده قانونی وی مطرح و  نهایی خواهد شد .

تبصره 4: چنانچه بهره بردار در پرداخت مبلغ ماهانه مطابق ماده 5 بيش از یکماه تاخير نماید ، سازمان ميتواند قرارداد را بصورت یکجانبه فسخ و ضمانت نامه بهره بردار را بدون رعایت تشريفات قانوني و قضايی به نفع سازمان ضبط نمايد و بهره برادر ضمن عقد خارج لازم ( صلح كه شفاها" واقع شد ) حق هرگونه اعتراضی را نزد سازمان و مراجع قضايي و اداري از خود سلب و ساقط مي نمايد.

 

ماده 6 ) دستگاه نظارت :

نظارت برحسن اجراي مفاد قرارداد بر عهده معاونت فني و اجرايي سازمان بعنوان ناظر عالي و ناظر يا ناظرين مقيم كه بعدا" كتبا" معرفي خواهند شد ، مي باشد و بهره بردار موظف به رعايت برنامه اعلامی و دستورات ارائه شده ميباشد.

تبصره: نظارت بر اجراي كار بهره بردار توسط دستگاه نظارت به هيچ وجه موجب سلب مسئوليت بهره بردار در خصوص ايفای وي به تعهدات قراردادي و پاسخگویی به مراجع قانوني و جبران زيانهاي وارده به اشخاص نميباشد.

ماده 7) تاييدات وتعهدات بهره بردار :

1-7- در جهت تسریع در اجرای عمليات و نظارت و كنترل بهتر سازمان بهره بردار متعهد میگردد و ا قرار مي نمايد كه ضمن بازدید از محل کارخانه و اطلاع از وضعیت دستگاهها و شرایط کار كليه اسناد و مدارك موضوع اين قرارداد را كاملا" مطالعه نموده و از مفاد آن كلا" و جزا"  اطلاع حاصل نموده و تحت هيچ شرايطي به محدوده و نوع كار بي اطلاع نبوده و با توجه به امكانات و توانمنديهاي خود و در نظر گرفتن كليه هزينه های اجراي موضوع قرارداد و سود و زیان آن و اطلاع از حدود و اختیارات خود و مفاد قانوني مرتبط و بررسي جميع جهات اقدام به تصميم گيري نموده و هيچ نکته مبهمي باقي نمانده كه بعدا" نسبت به آن اعلام جهل نمايد و در خصوص طرحهاي درحال اقدام و آتي سازمان هيچ اعتراضي ندارد و تغییر در میزان مواد بازیافتی موجود در پسماند ورودی ، در مبلغ قرارداد و نحوه مدت قرارداد تاثیری نخواهد داشت.

2- 7- بهره بردار تعهد مینماید کلیه موارد مربوط به شرایط عمومی و خصوصی قرارداد را رعایت نماید .

3-7- بهره بردار در هيچ موردي حق مطالبه وجه و يا ساير امكانات جهت اجراي عمليات موضوع قرارداد را نداشته (مگر مواردي كه در قرارداد به آن تصریح گرديده است ) و سازمان هيچگونه تعهدي در پرداخت هزينه ها و نيز مشاركت در سود و زيان بهره بردار نداشته و در ازاي آن حق استفاده و بهره برداري از پسماند هاي خشک قابل بازيافت و كود توليدي حاصل از سیستم پردازش موضوع قرارداد در قالب شرايط قرارداد منعقده به بهره بردار واگذار ميگردد. (شایان ذکر است در صورت عدم تمایل بهره بردار به فرآوری و تولید و پردازش کود ، سازمان در اینخصوص راسا" اقدام و تغییری در موضوع و مبلغ قرارداد حاصل نخواهد شد ) .

تبصره : بهره برداری و حق استفاده از کود تولیدی اشاره شده در بند فوق صرفا" مربوط به آن قسمت از پسماندهایی است که توسط بهره بردار مورد پردازش قرار می گیرد و شامل کودهای دپو شده قبلی نمی گردد .

4-7- راهبری ، سرویس ، تعمیر و نگهداری و بهره برداری از خط پردازش پسماندها و سایت فرآوری کود (در صورت تمایل بهره بردار به فرآوری و تولید کود) بعهده بهره بردار است.

5-7- بهره بردار ملزم به اجرای طرح پردازش و تفکیک برابر ضوابط و اصول ارائه شده و تایید شده از سوی کارفرما میباشد .

1- 5-7- تفکیک ، جداسازی و جمع آوری کلیه مواد خشک بازیافتی از سایر پسماندهای خط پردازش و انتقال آنها به بیرون از سالن پذیرش و استقرار در موقعیتی که توسط کارفرما یا دستگاه نظارت تعیین میگردد .

تبصره 1: جمع آوری ضایعات نان ، استخوان و سایر مواد پسماندهای غذایی در خط پردازش اکیدا" ممنوع میباشد .

تبصره 2: جداسازی زایدات قابل بازیافت باید به نحوی باشد که مانع تردد کامیونهای مراجعه کننده به محل سایت نباشد و در امور جاری خطوط و محل تخلیه وقفه ای ایجاد ننماید .

تبصره 3: بارگیری ، توزین و انتقال زایدات بازیافت شده به مبادی پذیرنده و اعلام آمار دقیق ماهیانه آن توسط بهره بردار به

ناظر عالی از نظر نوع مواد بازیافتی ، تناژ و قیمتهای فروش  از جمله وظایف بهره بردار میباشد .

2-5-7- در صورت تمایل بهره بردار به فرآوری و تولید کود ، کلیه آزمایشات کنترل کیفیت بمنظور تولید کود با کیفیت و دارای استانداردهای لازم بعهده بهره بردار میباشد .

3-5-7- در صورت تمایل بهره بردار به فرآوری و تولید کود ، در صورت ایراد هرگونه خسارت بر اثر استفاده از کود نامرغوب و نامناسب تولیدی توسط بهره بردار به اشخاص حقیقی و حقوقی ، بهره بردار موظف به پاسخگویی و جبران خسارت میباشد .

4-5-7- بهره بردار میتواند کودهای دپو شده متعلق به سازمان را پس از ارائه درخواست و در صورت موافقت هیئت مدیره سازمان فرآوری و بفروش رسانده و سهم سازمان را برابر تعرفه مصوبه شورای اسلامی شهر به حساب سازمان واریز نماید .

5-5-7- بارگیری ضایعات برگشتی از خط پردازش (دفنی – ریجکت ) و اجسام حجیم تفکیک شده در ابتدای خط پردازش و انتقال به موقعیت دفن پسماند ( واقع در 14 کیلومتری جاده زاهدان – میرجاوه ) توسط یکدستگاه لودر و دو دستگاه کامیون که بهمین منظور در اختیار بهره بردار قرار گرفته است ، صورت خواهد گرفت .

تبصره: بهره بردار موظف است بمنظور ممانعت از ایجاد اخلال و توقف خط پردازش بصورت روزانه نسبت به انتقال این مواد به موقعیت دفن پسماند اقدام نماید .

6-5-7- مدیریت تردد خودروهای حمل در محل تخلیه (استقرار میدان دار ) و پیشگیری از بروز هرگونه حوادث غیر مترقبه برای خودروهایی که برای تخلیه به محل مراجعه مینمایند بعهده راهبر و بهره بردار میباشد و هیچگونه مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود و مسئولیت کلیه موارد احتمالی نیز همچنان بعهده راهبر و بهره بردار میباشد .

7-5-7- مسئولیت پاکسازی بموقع محل تخلیه و آماده سازی آن برای تخلیه مجدد بعهده بهره بردار است .

8-5-7- حفاظت کامل از محدوده تخلیه و ممانعت از ورود افراد غیر مجاز بعهده بهره بردار میباشد .

9-5-7- بازدید و کنترل مستمر مسیر منتهی به محل تخلیه جزء تعهدات بهره بردار میباشد .

10-5-7- نظافت روزانه و هفتگی کلیه اموال ، ماشین آلات ، دستگاهها و محوطه بر عهده بهره بردار میباشد .

11-5-7- شستشوی ماشین آلات حمل ضایعات و زیر سرندی (مواد آلی) اجباری بوده و میبایست حداقل هفته ای یکبار انجام پذیرد .

12-5-7- بهره بردار موظف است محیط کار سالن پردازش و محل های اطراف سایت تخمیر ، کانال شیرابه ،ساختمانها و محوطه کارخانه (بطور کلی کلیه محدوده اجرای موضوع قرارداد) را بصورت مرتب با کارگرانی که مجهز به لباس کار و وسایل حفاظت فردی مناسب میباشند نظافت و پاکسازی نماید .

13-5-7- بهره بردار موظف به نظافت سرویسهای بهداشتی با رعایت کلیه الزامات بهداشتی ، ایمنی و حفاظت فردی و نیز تامین مواد شوینده و ضد عفونی کننده میباشد .

14-5-7- در صورت عدم رعایت بندهای 10-5-7 الی 13-5-7  طبق لیست جرایم پیوست با بهره بردار رفتار خواهد شد .

15-5-7- بهره بردار موظف است ضمن رعایت موارد بهداشتی پس از جداسازی و فرآوری (در صورت تمایل بهره بردار به فرآوری و تولید کود ) پسماندهای با ارزش نسبت به حمل و انتقال آنها از محل اجرای موضوع قرارداد اقدام نماید . 

تبصره 1: هرگونه عدم توزین خودروهای مواد بازیافتی ، کود تولیدی تخلف میباشد و در صورت مشاهده از فعالیت خودروی مذکور جلوگیری خواهد شد و طبق لیست جرایم پیوست با بهره بردار رفتار خواهد شد .

تبصره 2: ورود و خروج هرگونه کالا و مواد بازیافتی بایستی برابر مقررات سازمان و با هماهنگی دستگاه نظارت صورت پذیرد .

تبصره 3: جهت حمل و نقل مواد بازیافتی و کود تولیدی ( در صورت تمایل بهره بردار به فرآوری و تولید کود ) بهره بردار بایستی کلیه استانداردهای اعلام شده توسط اداره کل راه و شهر سازی ، سازمان پایانه ها و ... را رعایت نماید .

تبصره 4: مسئولیت بارگیری و حمل و نقل و حفظ و نگهداری مواد بازیافتی و کود تولیدی( در صورت تمایل بهره بردار به فرآوری و تولید کود )  بعهده بهره بردار میباشد .

16-5-7- راهبر و بهره بردار متعهد میباشد کلیه آمار و اطلاعات حاصل از مواد بازیافتی جهت استنتاج آماری و علمی را بطور ماهانه در اختیار کارفرما قرار دهد .

6-7- کلیه اموال منقول و غیر منقول مستقر در محل اجرای موضوع قرارداد اعم از تاسیسات، ابنیه ، مستحدثات ، ماشین آلات ، دستگاهها، وسایل ، تجهیزات و ابزارآلات (صورتمجلس شده و جزء لاینفک قرارداد) در انحصار سازمان مدیریت پسماند میباشد و بهره بردار حق هرگونه ادعایی را در خصوص مالکیت آنها از خود سلب و ساقط مینماید .

7- 7- بهـره بردار متعهـد است کلیه اموال مـوضوع قـرارداد را که شامل عرصـه و اعیان کارخانه ، ماشین آلات ، دستگاهها و

 تجهیزات خط پردازش و سایر موارد تعیین شده از سوی کارفرما میباشد را طی صورتجلسه لازم (جزء لاینفک قرارداد) تحویل گرفته و در پایان قرارداد با همان مشخصات فنی و بصورت صحیح و سالم تحویل نماید . همچنین اگر در مدت قرارداد هرگونه خسارتی به اموال وارد گردد اعم از اینکه نسبت به مورد قرارداد تعهدی کرده یا نکرده باشد موظف است کلیه خسارات وارده را با هزینه خود جبران نموده و حق هیچگونه اعتراضی را در این خصوص ندارد .

8-7- راهبر و بهره بردار تعهد مینماید نسبت به تامین نیروی انسانی واجد شرایط به تعداد لازم به نحوی که کیفیت مطلوب کار حفظ گردد و ماشین آلات استاندارد و دارای معاینه فنی مورد نیاز  به تعداد کافی (عدم استفاده از خودروهای اسقاطی ) و موارد لازم برای انجام موضوع قرارداد اقدام لازم بعمل آورد و همچنین با امضای این قرارداد اعلام مینماید دستمزدها و کلیه هزینه ها را در محاسبه خود از هر جهت منظور نموده است .

تبصره 1: رانندگان خودروها میبایست متناسب با وسیله نقلیه خود دارای گواهینامه مرتبط با دستگاه فعال را داشته باشند.

 تبصره 2:رانندگان بهره بردار بايستي از تخصص ، تجربه وصلاحيت لازم برخوردار باشند و بهره بردار مكلف است آموزش لازم را در زمينه رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي ، حقوق اشخاص خصوصاً حقوق عابرين به عنوان يك اصل به رانندگان خود بدهد و کنترل و نظارت كامل بر آنان داشته باشد.

تبصره 3: کلیه ماشین آلات فعال پس از شیفت کاری میبایست در موقعیتی که کارفرما و دستگاه نظارت تعیین مینمایند مستقر شده و از رها نمودن ادوات و ماشین آلات بصورت پراکنده و در محوطه خودداری گردد.

9-7-  با انعقاد این قرارداد هیچگونه رابطه قراردادی و استخدامی ما بین کارفرما و کارکنان بهره بردار ایجاد نمیشود .

10- 7- كليه تعهدات پرسنلي مربوط به قانون كار جهت نیروهای بهره بردار به عهده وی ميباشد و كارفرما هيچگونه تعهدي در اين زمينه نخواهد داشت .

11-7- بهره بردار رعايت مقررات قانون كار و قانون تامين اجتماعي در تمام زمينه هاي انجام موضوع قرارداد و از جمله  تعيين مزد و حقوق كارگران ، پاسخگويي به شكايات و اجراي آراء مربوط به هيات هاي حل اختلافات كارگري را به عهده دارد.

12-7- در صورت فسخ ، لغو، خاتمه يا اتمام قرارداد تسويه حساب قانوني كاركنان بعهده بهره بردار ميباشد و كارفرما هيچگونه تعهدي دراين خصوص نخواهد داشت.

13-7- بهره بردار ميبايست يك نفر شخص واجد صلاحیت را بعنوان نماينده تام الاختيار خود (مورد قبول سازمان) جهت

پاسخگويي و ايجاد هماهنگي هاي لازم در انجام موضوع قرارداد كتباً به كارفرما معرفي نمايدکه میبایست در محل کار حضور داشته باشد و عملیات تحت نظارت و سرپرستی او انجام شود و علاوه بر نماینده تام الاختیار تعیین جانشین جهت مواقعی که نامبرده حضور ندارد ضروری میباشد .

14-7- بهره بردار متعهد ميگردد آموزشهاي تخصصي و حرفه اي لازم را به كاركنان خود بدهد.

15-7- ضمانت حسن رفتار و اخلاق كاركنان و كيفيت انجام کار آنان به عهده بهره بردار است و از اين حيث در مقابل كارفرما پاسخگوست.

16-7- بهره بردار حق بكارگيري اتباع بيگانه فاقد پروانه اشتغال به كار را ندارد.

17-7- بهره بردار تایید و تعهد مینماید در راستاي اجراي اين قرارداد از جمیع قوانين ، مقررات و الزامات زيست محيطي ، قوانین و مقررات مربوط به کار ، تامین اجتماعی و حفاظت فنی و بهداشت و ایمنی کار و ... و همچنین قوانین مربوط به مالیاتها ، عوارض و دیگر قوانین و مقررات که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد قیمت ، معمول و جاری  بوده است کاملا" مطلع بوده و متعهد است که همه آنها را رعایت کند در هر حال مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده بر عهده بهره بردار میباشد.

تبصره : بهره بردار اعلام مینماید در پایان هر سال نسبت به ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی و دارایی اقدام لازم را بعمل خواهد آورد . در غیر اینصورت بر اساس برآوردهای انجام شده در امور مالی از محل تضمین بانکی بهره بردار برداشت خواهد گردید .

18-7- بهره بردار موظف است دستور العملهاي شوراي عالي حفاظت فني موضوع ماده 85 قانون كار را دقيقا" رعايت نمايد و در صورت بروز هرگونه حادثه اي براي كارگران ابواب جمعي بهره بردار ، مسئوليت جبران خسارت و پاسخگويي به كليه مراجع قضايي و اداري برعهده بهره بردار ميباشد.  .

تبصره : نیروهای بهره بردار میبایست از سلامت جسمی و روحی برخوردار باشند، بهره بردار موظف است قبل از به کارگیری کلیه نیروها نسبت به معرفی آنها به مراجع ذیصلاح و اخــذ گواهیهای مربوطه از جمله عــدم اعتیاد به مواد مخدر، امراض مسـری ، نداشتن سوء پیشینه و ... اقدام و برای هر یک از نیروهای خود در این زمینه تشکیل پرونده دهد . همچنین نسبت به انجام آزمایشات و معاینات دوره ای سالیانه جهت نیروهای در معرض خطر (بر اساس اعلام نظر پزشک طب کار در خصوص نوع آزمایشات) و اخذ گواهینامه های مربوطه در موعد مقرر اقدام نماید .

19-7- بهره بردار متعهد میشود لباس کارگران را بر اساس الگوی ارائه و تایید شده توسط کارفرما بصورت مرتب و حداقل هر

نیمسال یکدست (سالیانه دو دست) تامین نماید .

20-7- بهره بردار متعهد میگردد که کارگران رعایت مسائل بهداشت فردی و عمومی و نظافت لباس کار و سایر وسایل حفاظت فردی و ابزار کار را بنمایند .

21-7-  راهبر و بهره بردار متعهد میگردد سرویس ایاب  و ذهاب کارکنان خود را بطور مرتب تامین نماید .

22-7- راهبر و بهره بردار در طول مدت قرارداد تحت هیچگونه شرایطی حق تعطیل نمودن عملیات موضوع قرارداد را حتی بمدت یکروز ندارد و در صورت عدم رعایت این مهم هرگونه خسارتی که به کارفرما وارد آید مسئول جبران آن خواهد بود و کارفرما میتواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید .

23-7- درصورت بروز هرگونه حادثه و ورود خسارت از سوي بهره بردار و يا عوامل وي به اموال يا ابواب جمعي كارفرما يا اشخاص ثالث مسئوليت جبران خسارت و پاسخگویي به كليه مراجع قضايي و اداري برعهده بهره بردار ميباشد.

24-7- پوشش بیمه مسئولیت مدنی در قبال کارکنان و اشخاص ثالث در قبال حوادث احتمالی ناشی از اجرای عملیات موضوع قرارداد و هزینه های آن بعهده بهره بردار میباشد.

25-7- بهره بردار از روز تحویل کارخانه تا پایان  قرارداد مسئول حفظ و نگهداری کلیه کارهای انجام شده ، مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات ، دستگاهها، ابزار، تاسیسات ، بناها و مستحدثاتی میباشد که زیر نظر و مراقبت او قرار دارد  و بهمین منظور میبایست نسبت به بیمه نمودن آنها در مقابل حوادثی از قبیل سیل، سرقت و حریق و سایر موارد و همچنین سایر بیمه های مورد نیاز و اجباری به نفع کارفرما نزد موسسه ای که مورد قبول کارفرما باشد با هزینه خود اقدام نماید .

26-7- بهره بردار مسئول حفظ و نگهداری ابنیه ، ماشین آلات ، دستگاهها ، تاسیسات و کلیه متعلقات موضوع قرارداد میباشد ، چنانچه خسارتی به آنها وارد آید بهره بردار موظف به اصلاح و جبران خسارت در اسرع وقت میباشد .  در غیر اینصورت سازمان حق دارد پس از بررسی و تعیین خسارت کارشناسی از محل تضامین ، وثایق و یا از هر طریق ممکن خسارت وارده را کسر و جبران نماید .

27-7- بهره بردار موظف به اجرای ابلاغیه ها، دستورالعملها و شیوه نامه های اجرایی میباشد که در طول مدت قرارداد از سوی سازمان و دیگر مراجع ذیصلاح ابلاغ میگردد و بایستی به نیروهای خود تفهیم نماید که ضمن رعایت اینگونه ابلاغیه ها و دستورالعملها نسبت به به اجرای دستورات دستگاه نظارت در موضوع قرارداد اقدام نمایند .

28-7- بهره بردار مسئولیت کامل حسن اجرای کلیه کارهای موضوع قرارداد را بر اساس مشخصات و در محدوده محل اجرای موضوع قرارداد و دستورات کتبی کارفرما بعهده دارد .

29-7- تمامی اقدامات بهره بردار میبایست کتبا" به کارفرما اعلام و انجام امور مرتبط با قرارداد بدون اعلام کتبی و کسب نظرات کارفرما فاقد وجاهت قانونی  خواهد بود و عواقب و تبعات آن بعهده بهره بردار است .

30-7- بهره بردار موظف است همکاری لازم را با اردوهای دانش آموزی ، دانشجویی و ... و بازدیدکنندگان ادارات با هماهنگی سازمان داشته باشد .

31- 7- کليه اسناد و مدارك ارائه شده مرتبط با قرارداد جزء لاينفك آن محسوب ميشود.

32- 7- این قرارداد جز آنچه بدان تصريح شده براي بهره بردار ايجاد هيچگونه حقي  نمي نمايد.

33- 7- بهره بردار موظف است پس از عقد قرارداد و ابلاغ سازمان نسبت به شروع كار و اجراي موضوع قرارداد اقدام نمايد.

34- 7- بهره بردار حق واگذاري موضوع قرارداد را تحت هر عنوان بصورت جزئي و يا كلي به اشخاص ديگر اعم از حقيقی يا حقوقي ندارد . در صورت لزوم با موافقت و تایید کارفرما و بصورت جزئي بلامانع است . ضمنا" كليه مفاد و شرايط اين  قرارداد اعم از كارگران و ديگر موارد براي واگذاري جزئي نيز جاری خواهد بود .

35- 7- بهره بردار موظف است از افشاء اسرار و اموري كه بواسطه انجام موضوع قرارداد بدان اطلاع می يابد خودداري نمايد .

36- 7- بهره بردار اقرار مینماید كه مشمول قانون راجع به منع مداخله وزیران و نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوبه 1337 نميباشد.

37-7- بهره بردار متعهداست در صورت دستيابي به مدارك و اشياء گرانبهاي گم شده شهروندان و يا كشف موارد مشكوك مانند تسليحات نظامي و مواد منفجره در كليه مراحل موارد را عيناً طي صورتجلسه اي به سازمان تحويل دهد تا طبق ضوابط از طريق مراجع ذيربط پيگيري گردد.

38-7- چنانچه در پسماندهاي تحويلي آثاري از پسماندهاي بيمارستاني و پزشكي مشاهده گردید مراتب بايستي سريعاً بصورت مكتوب به كارفرما اعلام گردد و در ضمن استفاده ، بازيافت و فروش اين نوع پسماندها طبق ماده 13 قانون مديريت پسماند تخلف محسوب شده و سازمان بر اساس ماده 16 قانون مذكور اقدام و برخورد قانوني لازم را بعمل خواهد آورد.

39-7- بهره بردار با امضاء اين قرارداد به كارفرما وكالت و اختيار تام داده است كه كليه مطالبات خويش از هر بابت و هرجهت را از هريك از تضامين ، وثایق و مطالبات بهره بردار نزد خويش وصول و برداشت نماید.

40-7- در صورت اعلام و كشف مواردي از سوي مراجع ذی مدخل مبني بر عدم صلاحيت بهره بردار ، كارفرما ميتواند نسبت به فسخ قرارداد راساً اقدام و كليه خسارات وارده ناشي از قرارداد و فسخ آنرا بدون طرح در محاكم اخذ و كليه ضمانت نامه ها به نفع كارفرما ضبط و وصول ميگردد.

41-7- تعمیر و نگهداری دستگاههاي خط پردازش برعهده بهره بردار ميباشد.

42-7- پرداخت 50%  هزینه های آب (اعم از شرب و بهداشتی) و برق کارخانه بعهده بهره بردار میباشد . همچنین پرداخت کامل هزینه های سوخت ( گازوئیل و روغن مصرفی) دستگاهها و ماشین آلات عمرانی در اختیار بهره بردار ، بعهده بهره بردار میباشد.

تبصره: چنانچه پرداخت هزینه های برق و آب مصرفی ، سوخت و روغن دستگاهها و ماشین آلات عمرانی در اختیار بهره بردار مربوط به موضوع قرارداد در موعد مقرر صورت نگیرد، کارفرما میتواند هزینه های مزبور را از محل تضمین های وی تامین نماید .

43-7- در صورت خرابی و نقص فنی ماشین آلات اعم از لودر و کامیون بهره بردار موظف است سریعا نسبت به رفع نقص آنها اقدام نماید و در صورت تعلل و وقفه در این امر کارفرما مجاز خواهد بود ماشین آلات مورد نیاز را راسا" تعمیر  و  هزینه های مربوطه را بعلاوه 15% بالاسری از بهره بردار اخذ و یا از محل تضامین و وثایق وی برداشت نماید .

44- 7- بازرسی فنی ، سرویس و نگهداری کامل تجهیزات ، ماشین آلات عمرانی و دستگاهها برابر نیاز و بصورت دوره ای برابر دستور العمل دستگاه نظارت ( پیوست قرارداد و اسناد مزایده ) بعهده بهره بردار میباشد .

45-7- بهره بردار به هیچ عنوان حق ندارد ماشین آلات ، دستگاهها ، تجهیزات و ابزاری را که برای اجرای موضوع قرارداد لازم است از محل اجرای موضوع قرارداد خارج نماید .

46-7- هرگونه تغییر در وضعیت شرکت (در صورتیکه طرف قرارداد کارفرما شخصیت حقوقی باشد ) میبایستی ظرف مدت 5 روز کتبا" به کارفرما اعلام گردد .

ماده 8 ) تاییدات و تعهدات کارفرما :

1- 8 – کارفرما متعهد است با لحاظ قوانین بازدارنده و از طریق هماهنگی با معاونت خدمات شهری و شهرداریهای مناطق ، کلیه ماشین آلات جمع آوری پسماند را ملزم نماید از جمع آوری پسماندهای خطرناک ،ویژه ، بیمارستانی و خاک و نخاله به مقصد کارخانه به جد خودداری نمایند .

2-8- توزین پسماندها در ورودی کارخانه بیوکمپوست بعهده کارفرما میباشد.

3- 8- کارفرما در قبال مطالبات نیروی انسانی بهره بردار در زمینه قانون کار ، قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط در برابر وازرت کار و امور اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی و سایر مراجع قانونی ذیربط و ذیصلاح هیچگونه مسئولیتی ندارد . ضمنا" این قرارداد هیچگونه تعهد استخدامی برای کارفرما جهت بکارگیری نیروهای بهر ه بردار ایجاد نمی نماید .

ماده 9) تضامین قرارداد :

بهره بردار متعهد است هنگام تنظیم و عقد قرارداد بمنظور تضمین حسن انجام تعهدات و همچنین تضمین تحویل دستگاهها با همان شرایط زمان تحویل ، در دوره یکساله اول معادل مجموعا" 20% کل مبلغ قرارداد (10% بابت تضمین حسن انجام تعهدات و 10% بابت تضمین تحویل دستگاهها با همان شرایط زمان تحویل) در آن سال را بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی با مدت اعتبار ضمانت و قابل تمدید بعنوان تضمین حسن انجام تعهدات به کارفرما تحویل نماید که ضمانت نامه شماره ...............مورخ ............. به مبلغ ................... ریال ( ............... ریال )      سر رسید .................... صادره از بانک .............- شعبه ........... توسط بهره بردار به واحد مالی سازمان تحویل گردید . ضمانت نامه مذكور مي بايست تا پايان اجراي قرارداد و تسویه حساب کامل معتبر باشد و نزد کارفرما باقی بماند . مادامي كه مدت قرارداد پايان نيافته است، بهره بردار مكلف است به دستور كارفرما اعتبار ضمانت نامه مذكور را تمديد نمايد و چنانچه 15 روز قبل از انقضاء مدت اعتبار آن طبق دستور  كارفرما اقدام به تمديد آن نكند كارفرما حق دارد مبلغ آن را از بانك ضامن دريافت نموده و وجه آن را به جاي ضمانت نامه به رسم وثيقه تاپايان كار نزد خود نگه دارد. همچنین بهره بردار موظف است علاوه بر ضمانت نامه بانکی فوق يك فقره چك با ضمانت شخص ثالث معتبر(کارمند و یا کاسب معتبر) به ميزان000/000/000/20ريال ( ارزش تقريبي دستگاهها و تجهیزات تحت اختیار ) بابت ضمانت نگهداري و تحويل سالم آنها تسلیم كارفرما نمايد.

تبصره 1: ضمانت نامه معتبر بانکی بر اساس مبلغ سال اول اخذ و در صورت ادامه قرارداد ، متناسب با مبلغ پیمان در سالهای بعد ( سال دوم ) بصورت سالانه تعدیل و اعتبار آن تمدید خواهد شد .

تبصره 2: هزينه هاي مورد لزوم از بابت تمديد اعتبار ضمانت نامه بعهده بهره بردار مي باشد.

تبصره 3 : كارفرما بعد از دريافت ضمانت نامه مندرج در اين ماده و تبادل قرارداد نسبت به استرداد مبلغ سپرده شركت در مزایده بهره بردار اقدام خواهد نمود.

تبصره 4 : تضامين اخذ گرديده پس از اتمام قرارداد و تسویه حساب كامل و ارايه  مفاصا حساب تامين اجتماعي و دارايی و اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر نداشتن شاکی از بهره بردار و بررسی عدم ورود خسارت و پس از تايید دستگاه

 

 

 

 

 نظارت بنا به درخواست بهره بردار آزاد خواهد شد.

تبصره 5 : اسناد تجارتي (چك - سفته) كه به عنوان تضمين ارائه میگردد ميبايست توسط دارندگان امضاء مجاز شركت    ظهر نويسی و امضاء گردد (در صورتي كه طرف قرارداد شخصيت حقوقي باشد) .

تبصره 6 : اخذ كليه تضامين بعهده امور مالي سازمان مي باشد .

ماده 10) فورس ماژور (حوادث غيرمترقبه ) :

اگر بنا به دلايلي خارج از حیطه و اقتدار و اراده طرفين قرارداد انجام تمام يا قسمتی از تعهدات قرارداد امكان پذير نباشد       مادام كه جهات مذكور تداوم دارد و عدم انجام تعهد صرفا" متاثر از وضعيت اضطراری و غير مترقبه ميباشد تخلف از مفاد اين قرارداد محسوب نميشود و بهره بردار موظف به پرداخت مبلغ ماهیانه قرارداد در زمان حادثه غير مترقبه نميباشد و پس  از رفع حوادث مزبور بلافاصله طرفین به تعهدات مندرج در این قرارداد اقدام و زمان از دست رفته مشمول مدت قرارداد نمیگردد.

ماده  11 ) خسارات عدم انجام تعهدات :

در صورتیکه بهره بردار به هر یک از تعهدات مندرج در قرارداد عمل ننماید و یا در اجرای مفاد قرارداد قصور و کوتاهی نماید بهره بردار حسب اعلام دستگاه نظارت مشمول پرداخت خسارت و جریمه میگردد که این جرایم و خسارات به صــورتحسابهای

پرداختی بهره بردار اضافه خواهد شد یا از محل سپرده و تضامین بهره بردار کسر و برداشت خواهد شد و بهره بردار ضمن عقد خارج لازم ( شفاها"واقع شد) حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت .

ماده 12) انفصال و خاتمه دادن به قرارداد :

1-12- هرگاه كارفرما بنابه مصلحت خود يا به علل ديگر تصميم به خاتمه دادن قرارداد بگيرد ، خاتمه قرارداد را با تعيين تاريخ آن کتبا" به بهره بردار ابلاغ مي نمايد و بهره بردار ميبايست تمهیدات لازم جهت تحويل موضوع قرارداد را فراهم نمايد و        بهره بردار  مكلف است برابر شرايط اتمام مدت قرارداد نسبت به تسويه حساب كامل با سازمان  اقدام نمايد.

2-12- بهره بردار مكلف است در تاريخ پايان قرارداد در صورت عدم تمديد قرارداد و توافق مجدد محل موضوع قرارداد ، کلیه تجهيزات، ماشين آلات ،دستگاهها و اموال متعلق به سازمان را بصورت صحيح وسالم تحويل نمايد.

ماده13) حل اختلاف :

درصورتيكه اختلافاتي بين کارفرما و بهره بردار پيش آيد اعم از اينكه مربوط به اجراي عمليات موضوع قرارداد و يا مرتبط به تفسير هـريك از مفاد قـرارداد و يا ساير اسناد و مدارك پيوسـت قـرارداد باشد و طرفين نتوانند مـورد اختلاف را از راه توافــق رفـع نمايند موضـوع به هیئتی متشکل از اعضاء موضوع ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری تهران تسری یافته به شهرداریهای مراکز استانها و کلانشهرها ارجاع خواهد شد و هیئت مذکور میتواند با طرف قرارداد توافق کند این توافق برای طرفین قابل اجرا و غیر قابل اعتراض خواهد بود و در صورتیکه که اختلاف رفع نشود هر یک از طرفین قرارداد میتواند به دادگاه صلاحیتدار مراجعه نماید .  بهره بردار در هر صورت ملزم است تا حل اختلاف فی مابین ، کلیه تعهداتي را كه به موجب اين قرارداد بعهده دارد اجرا نمايد. در غير اينصورت پس از اخطاريه كتبي ضمانت نامه حسن انجام تعهدات بهره بردار به نفع کارفرما ضبط خواهد شد. بديهي است کارفرما نيز در طول مدت حل اختلافات فی مابین تعهدات خود را بر اساس قرارداد و اسناد و مدارك پيوست آن نسبت به بهره بردار انجام خواهد داد.

ماده 14) تغییرات قرارداد :

کارفرما میتواند موضوع قرارداد را از لحاظ مقدار و مدت کار تا سقف 25% افزایش و یا کاهش دهد و بهره بردار در هر حال مکلف به انجام آن خواهد بود .

ماده 15) موارد فسخ قرارداد و ضبط تضامين :

درصورت بروز هر یک از موارد ذيل كارفرما مي تواند بدون انجام هرگونه  تشريفات قانوني و مراجعه به مراجع قضايي راسا" نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید و بهره بردار با امضاء اين قرارداد حق هرگونه ادعا و عتراض را از خود سلب و ساقط          مي نمايد.

1-15- اثبات شمول قانون منع مداخله وزیران ، نمایندگان مجلس و كاركنان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوبه 1337  بر بهره بردار  در زمان عقدقرارداد و يا طي مدت اجراي قرارداد.

2-15- درصورت اعلام عدم صلاحیت بهره بردار از سوی مراجع ذي مدخل .

3-15- عدم ایفای صحیح مفاد قرارداد يا عدم رعايت و انجام ساير تكاليفي كه بهره بردار در اين قرارداد تكليف شده است .

4-15- عدم توانايی از نقطه نظر امكانات مالي و فني و ضعف مديريت در انجام فعاليتهای موضوع قرارداد طبق  نظر كارفرما و دستگاه نظارت.

5-15- واگذاري بخشي يا تمام قرارداد به شخص ثالث بدون مجوز كتبي كارفرما.

6-15- تاخیر غیر موجه در اجراي موضوع قرارداد بنا به تشخيص دستگاه نظارت.

7- 15- رها كردن عمليات بدون سرپرست یا توقیف و تعطيلي موضوع قرارداد حتي بمدت یکروز

چنانچه به هر دليلي قرارداد فسخ گردد در اينصورت كارفرما مراتب را كتبا" به اطلاع بهره بردار ميرساند و بدون احتياج به انجام دادن تشريفات قضايي يا اداري و ارسال اظهارنامه نسبت به ضبط تضمین حسن اجرای تعهدات اقدام نموده و در صورت عدم تکافو بهره بردار مکلف است طبق نظر كارفرما راسا" نسبت به پرداخت خسارات وارده اقدام نماید و بهره بردار با امضاء اين قرارداد حق هرگونه اعتراضي را در هر يك از مراجع اداري و قضايي از خود سلب و ساقط مي نمايد.

ماده16 ) اقامتگاه قانونی:

نشانی کارفرما و بهره بردار که در ماده یک این قرارداد ذکر شده به منزله اقامتگاه قانونی آنها بوده و تمامی ابلاغیه ها و مکاتبات رسمی مرتبط با این قرارداد به نشانی مذکور ارسال و قانونی تلقی میگردد . در صورت تغییر نشانی ، هر یک از طرفین موظفند حداکثر ظرف 48 ساعت یکدیگر را کتبا" مطلع نمایند .

ماده17) نسخ قرارداد :

اين قرارداد با استناد به ماده10 قانون مدنی  در 17 ماده ،14صفحه و در چهار نسخه واحد تنظیم كه هريك از نسخ آن اعتبار و حكم واحد داشته و پس از امضاء طرفين قراردارد هرگونه ادعا یا اعتراض به جهل از مواد آن از سوي طرفين قرارداد     منتفی ميباشد.

کارفرما                                                                                                   بهره بردار

نام ونام خانوادگی نماینده:  کاظم نصراللهی                                   شخصیت حقیقی/شخصیت حقوقی(شرکت)

سمت: مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند  شهرداری زاهدان      نام و نام خانوادگی (صاحبان امضاء مجاز)

محل امضاء:                                                              سمت:

تاریخ :                                                                      محل امضاء :       تاریخ:

 

       فرم شماره3

                                                                                                         صفحه 1از1

 

تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عـدم شمول قانون منع مـداخله وزیران، نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتي مورخ

22/10/1337 مربوط به مزایده:

 

اين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه ،بدينوسيله تائيد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله وزیران، نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتي مصوب ديماه 1337 نمي باشد و چنانچه خلاف اين موضوع به اثبات برسد ، سازمان يا مزایده گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي مزایده فوق را مردود و تضمين شركت در مزایده را ضبط نمايد.

همچنين قبول و تائيد مي گردد كه هرگاه اين پيشنهاد دهنده برنده مزایده فوق تشخيص داده شود و به عنوان بهره بردار پيمان مربوط را امضاء نمايد و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پيمان (تا تحويل موقت ) به اثبات برسد يا چنانچه افرادي راكه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند دراين پيمان سهيم و ذينفع نمايد ويا قسمتي از كار را به آنها محول كند سازمان حق خواهد داشت كه قراردادرا فسخ و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات بهره بردار را ضبط و خسارت وارده در اثر فسخ پيمان و تاخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد . تعين ميزان خسارت وارده با تشخيص سازمان         مي باشد.

اين پيشنهاد دهنده متعهد مي شود جنانچه درحين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع سازمان  برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود بديهي است چنانچه اين پيشنهاد دهنده مراتب را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها سازمان حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانت نامه هاي مزبور را ضبط نمايد بلكه خسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تاخير در اجراي كار را بنا بر تشخيص خود از اموال اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود .مضافا اين پيشنهاد دهنده اعلام مي دارد كه بر مجازاتهاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد ودر صورت تخلف مستحق مجازاتهاي مربوطه مي باشد.  

 

تاريخ :        /        

 

نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده:

 

 

 

جدول جرایم حین پیمان

ردیف

نواقص

مقیاس

مبلغ جریمه به ریال

1

عدم تفکیک پسماندهای بازیافتی

(جزئی یا کلی )روزانه

000/000/1

2

عدم بارگیری ضایعات برگشتی و حمل به محل دفن

هر بار کامیون

000/300

3

عدم ارائه آنالیز فصل کود وزباله

هر فصل

آنالیز کود000/000/10

آنالیز زباله000/500

4

عدم ارائه گزارش خروج مواد بازیافتی بدون هماهنگی

هربار

000/500

5

عدم نظافت دستگاه ها، محوطه و... و عدم شستشوی خودروها و...

روزانه/هفتگی

000/000/1

7

عدم تجهیز یا عدم استفاده نیروها از ابزارالات و وسایل حفاظت فردی (ماسک دستکش-کلاه کفش کار لباس متحدالشکل و ...)

هر نفر

000/100

8

عدم رعایت دستورات مراکز بهداشتی و محیط زیست و سایر واحدها و ...

هر مورد

000/500

9

عدم همکاری لازم با اردوهای دانش آموزی و ...

هر گروه

000/500

10

عدم تخلیه به موقع کانال شیرابه وسپتیک

تاخیرروزانه

000/000/1

11

تفکیک پسماندهای بیمارستانی

علاوه بر اجرای ماده  قانون مدیریت پسماند16

هر مورد000/000/1

 

 

12

بکارگیری اتباع بیگانه غیر مجاز یا افراد فاقد صلاحیت

در اجرای موضوع قرارداد

هر مورد

000/500ريال

13

عدم توزین خودروهای مواد بازیافتی و کود تولیدی

هر مورد

000/500 ریال

 


 

 

 

فرم شماره1

                                                                                                                                                 صفحه 1 از4

 دعوتنامه شرکت در مزایده عمومی

از : سازمان مدیریت پسماند شهرداری زاهدان 

موضوع : دعوت به مشارکت عمومی

 

  سازمان مدیریت پسماند شهرداري زاهدان باستناد مصوبه شماره 17516-8-1393 مورخ 11/11/93  هیئت مدیره محترم سازمان و مصوبه شماره 3113-ب/س-1393 مورخ 9/12/93 کمیسیون عالی معاملات سازمان ، طبق شرايط مندرج در پيش نويس قرارداد و اسناد ، مزایده زير را برگزار مي نمايد.  

 

1 – موضوع مزایده :

عبارت است از :

واگذاری عمليات راهبري و بهره برداري از خط پردازش پسماندهاي عادي كارخانه بيوكمپوست با حفظ حق مالکیت سازمان و حمل ضايعات دفني به محل دفن پسماند و حمل مواد آلي به سایت تخمیر جهت پردازش حداقل صد تن پسماند در روز  به بخش خصوصی        

2 – شرح مختصری از مشخصات  و مقادیر کار :

متقاضی میبایست نسبت به راهبری ،سرویس ،تعمیر و نگهداری خط پردازش پسماندهای عادی کارخانه و نیز خط تولید کود کمپوست (در صورت تمایل به فرآوری و تولید کود) برابر شرایط مندرج در پیش نویس قرارداد اقدام نماید و در ازای آن حق استفاده و بهره برداری از کود تولیدی و اقلام بازیافتی حاصل از سیستم پردازش موضوع مزایده به برنده مزایده (بهره بردار) واگذار میگردد .بدیهی است کلیه هزینه های انجام امر بعهده بهره بردار بوده و سازمان هیچگونه تعهدی در پرداخت هزینه ها و نیز مشارکت در سود و زیان بهره بردار ندارد .

3 محل اجرای کار :

محل اجرای موضوع مزایده : در محل کارخانه بیوکمپوست سازمان مدیریت پسماند شهرداری زاهدان واقع در کیلومتر 14 جاده زاهدان به میرجاوه

4 -  مدت اجرای کار:

 به مدت یک سال شمسی می باشد . در صورت توافق طرفین مدت قرارداد بارعايت مقررات قانوني و تعديل مبالغ (طبق توافق طرفین) تا یک سال دیگر قابل تمدید است و شروع مدت پيمان عبارت است از زمان ابلاغ كتبي به بهره بردار

5-مبلغ برآورد کار :

مبلغ پايه قرارداد (مزایده) به شرح مفاد اسناد مزایده و پيش نويس قرارداد  و بر اساس مصوبه کمیسیون عالی معاملات سازمان به مبلغ 000/000/78 ريال( به حروف هفتاد و هشت میلیون ريال)  برای مدت یکماه شمسی مي باشد.   

 

نام و نام خانوادگی و سمت و  امضاء مجاز تعهد آور و  مهر پیشنهاد دهنده:

 

فرم شماره1

                                                                                                                                                صفحه 2 از 4

6 دستگاه مزایده گزار :

سازمان مدیریت پسماند شهرداری زاهدان

7دستگاه نظارت :

نظارت بر حسن اجرای موضوع مزایده : بر عهده معاونت فني و اجرايي سازمان بعنوان ناظر عالي و ناظر يا ناظرين مقيم كه كتبا" معرفي خواهند شد ، مي باشد .

8- مبلغ  تضمین شرکت  در مزایده:

مبلغ تضمین شرکت در مزایده 000/800/46ریال (چهل و شش میلیون و هشتصد هزار ریال ) میباشد كه بايستي به یکی از صورت های مشروحه ذیل تهيه نمايد و در پاکت الف گذاشته و  به دستگاه مزایده گزار  تسلیم نمايد.

الف : رسید  بانکی واریز وجه  مزبور  به حساب شماره  0108865618000 نزد بانک ملی شعبه بلوچ واقع درخیابان امیر المومنین (ع) بنام سازمان مدیریت پسماند (بازیافت) شهرداري زاهدان

ب : ضمانتنامه معتبر بانکی به نفع سازمان يا مزایده گزار كه بايستي طبق فرم پیوست اسناد مزایده تنظیم و ارائه گردد.

تبصره یک : تاریخ اخذ ضمانتنامه معتبر بانکی از تاریخ آخرین مهلت فروش اسناد تا تاریخ تسلیم پیشنهادات در نظر گرفته شود.

تبصره دو : مدت اعتبار تضمينهاي فوق بايستي حداقل سه ماه از تاريخ اخذ ضمانتنامه بوده و براي سه ماه ديگر قابل تمديد باشد. 

9- تاريخ مراجعه جهت خريد و دریافت اسناد : از روز شنبه مورخ  23/12/93   لغایت روز شنبه مورخ  15/1/94 از ساعت 7:15 صبح لغایت ساعت 14 بعد از ظهر – واحد مالی– تلفن :6-33212385 و 33212000

10– نشانی محل فروش اسناد مزایده : زاهدان – تقاطع خیابان امیرالمومنین (ع) و خ سعدی – پارکینگ طبقاتی سعدی –طبقه دوم - سازمان مدیریت پسماند شهرداری زاهدان- واحد مالی ، تلفن :6-33212385 و 33212000

11 – قیمت اسناد مزایده : 000/200 ریال است که به حساب شماره0108865618000 نزد بانک ملی شعبه بلوچ واقع درخیابان امیر المومنین (ع) بنام سازمان مدیریت پسماند (سازمان بازیافت) شهرداري زاهدان واریز شده  و رسید آن  به دستگاه مزایده گزار تحويل گردد .

 12 – اسناد و مدارک مزایده به اشخاص حقیقی راسا" و به اشخاص حقوقی صرفا" به نماینده  با  ارائه معرفی نامه  معتبر  با مهر و امضاء مجاز تحویل خواهد شد .

13 – تمام اسناد مزایده  از جمله این دعوتنامه  بایستی با قید قبولی به مهر و امضاء مجاز  تعهد آور  پیشنهاد  دهنده  برسد و همراه با پیشنهاد  قیمت تسلیم شود.

14 – چنانچه پس از خرید اسناد  مزایده مایل به مشارکت درآن نمیباشید بایستی حداکثر تا قبل از ساعت 14 مورخ یکشنبه 23/1/94 مراتب را  کتبا" به دستگاه مزایده گزار اعلام نمایید . قصور در اجراي تكليف ، در ارجاع كار در مزایده هاي بعدي موثر خواهد بود.

 

نام و نام خانوادگی و سمت و  امضاء مجاز تعهد آور و  مهر پیشنهاد دهنده:

شماره1

                                                                                                                                                 صفحه 3 از 4

 

15 – آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: حداكثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 26/1/94 می باشد .

داوطلب مشارکت در مزایده باید پیشنهاد خود را در یک پاکت سربسته لاک و مهر شده که محتوی سه پاکت جداگانه (الف) و (ب)

و (ج) میباشد به ترتیب بندهای ذکر شده در فرم شماره 2 تنظیم و در موعد مقرر به دستگاه مزایده گزار تسلیم نماید .

 

16 – نشانی محل تسلیم پیشنهادها : زاهدان- تقاطع خیابان امیرالمومنین (ع) و خیابان سعدی-  پارکینگ طبقاتی  سعدی - طبقه دوم - سازمان مدیریت پسماند  شهرداری زاهدان – واحد مالی

 

17 – پیشنهاد های واصله  ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 27/1/94 در کمیسیون عالی معاملات سازمان بازگشایی و خوانده خواهد شد، حضور یک نفر  نماینده  از طرف هر یک  از پیشنهاد دهندگان  در جلسه افتتاح پیشنهادها آزاد  است .

18 – دستگاه مزایده گزار  در رد یک یا تمام پیشنهادها  مختار است در اینصورت سپرده ها مسترد خواهد شد.

19 -  هر گاه کمیسیون اطلاع یابد که پیشنهاددهندگان به زيان مزایده گزار و يا منافع جمهوري اسلامي ايران تباني نموده اند      تضمین شركت كنندگانی كه در اين جريان حضور داشته اند به تشخیص کمیسیون ضبط مي گردد.

20- هزينه چاپ آگهي مزایده در روزنامه ها از برنده مزایده دريافت خواهد شد . لذا مزایده گر مي بايستي از هزينه هاي آگهي هر مزایده قبل از ارائه پيشنهاد اطلاع حاصل نمايد.

21- به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقا" ترتیب اثر داده نخواهد شد .

22- در صورت امتناع از انعقاد قرارداد سپرده برنده یا برندگان مزایده ضبط خواهد شد .

23- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف دستگاه مزایده گزار میباشد .

24- پرداخت كليه كسورات قانوني شامل عوارض ، مالیات، بیمه و یا هر وجوهی که قانونا" به این مزایده تعلق می گیرد به عهده برنده مزایده می باشد و مزایده گزار (سازمان مدیریت پسماند ) در این مورد هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت .

25-متقاضیان میتوانند جهت بازدید از محل کارخانه بیوکمپوست و دستگاهها و ماشین آلات صرفا از تاریخ 16/1/94 لغایت 25/1/94 راس ساعت 9 صبح در دفتر معاونت فنی و اجرایی سازمان حضور یابند و از مراجعه فردی و موردی غیر از ایام یاد شده به محل کارخانه خودداری نمایند .

26- به منظور جلوگیری از حوادث ناشی از کار که محکومیتهای مالی و دیه بر علیه شهرداری ، سازمان ،کارکنان و اشخاص ثالث

 

نام و نام خانوادگی و سمت و  امضاء مجاز تعهد آور و  مهر پیشنهاد دهنده: 

فرم شماره1

                                                                                                                                                 صفحه 4 از 4

 

 

را در پی خواهد داشت ، داشتن بیمه مسئولیت و سایر بیمه های اجباری برای برنده مزایده (بهره بردار) الزامی است .

27- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مربوطه ضمیمه مندرج است .

 

 

 

  

     نام و امضای دستگاه مزایده گزار                                                         نام و نام خانوادگی و سمت و امضای مجاز

                    کاظم نصراللهی                                                                                      تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده

                       مديرعامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             فرم شماره 2

                                                                                                                  صفحه 1 از3

(شرایط شرکت در مزايده)

 

  علاوه بر مراتبی که در دعوتنامه  این مزايده ذکر شده است  شرایط مشروحه زیر نیز  در این مزايده مورد عمل  قرار خواهد گرفت .

 

1 -  داوطلب مشارکت در مزايده باید پیشنهاد  خود را در یک پاکت  سربسته لاك و مهر شده  كه محتوی سه پاکت  جداگانه ( الف)و ( ب) و ( ج ) میباشد  به ترتیب بندهای بعدی  تنظیم و در موعد مقرر به دستگاه مزايده گزار تسلیم نماید .

در روی پاکت فوق الذکر  باید موضوع  مزايده ، نام و نشانی  و تلفن دسترسي  پیشنهاد دهنده  و تاریخ تسلیم  پیشنهاد مرقوم گردد و در مهلت مقرر  با اخذ رسید  حاوی ساعت  و تاریخ وصول  به واحد مالی سازمان مدیریت پسماند شهرداري تسلیم گردد.

 

2-منظور از پيشنهاد مزايده،تمام اسناد و مدارك مشروحه در بندهاي (3 و 4 و 5 و 6 )ذيل است كه حسب مورد در داخل يكي از سه پاكت ( الف ) يا ( ب ) يا (ج ) قرار داده ميشوند .

 

3 – اسناد  و مدارک مزايده  که از طرف دستگاه مزايده گزار در اختیار داوطلبان شركت در مزايده قرار داده شده است باید بر طبق  شرایط مزايده و  دعوتنامه  آن و نیز سایر دستورالعمل ها  و مقررات ، تکمیل و تنظیم  شده و همراه سایر مدارک  درخواستی  در پاکتهای الف و ب و ج به دستگاه  مزايده گزار تسلیم گردد.

 

4 – مدارک و اسنادی که باید در پاکت الف قرارداده شود عبارتند از :

1-4-تضمین  شرکت در مزايده که باید طبق شرح مندرج  دربند 8 دعوتنامه تهیه گردد.

در صورت قصد تودیع  تضمین  شرکت در مزايده  بصورت  ضمانتنامه معتبر  بانکی ، ضمانت نامه باید طبق نمونه ارائه شده تهیه و تسلیم شود.

5-  اسناد و مدارکی که باید  در پاکت (ب)  قرار داده شود عبارتند از :

كليه اسناد و مدارك تحويل شده به متقاضی (به استثناي برگ پيشنهاد قيمت )

به انضمام مكاتبات و دستورالعملهاي بعدي در جريان مزايده و... بوده و موارد زير از آن جمله ميباشند .

1-5- دعوتنامه شركت در مزايده (فرم شماره 1 )

2-5- شرايط شركت در مزايده (فرم شماره 2 )

نام و نام خانوادگی و سمت و  امضاء مجاز تعهد آور و  مهر پیشنهاد دهنده:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم شماره2

صفحه2 از3

3-5-برگ تعهد  نامه پیشنهاد  دهنده  در مورد عدم شمول قانون منع مداخله  وزیران، نمایندگان مجلس و کارکنان  دولت  در معاملات  دولتی مورخ 22/10/1337 (فرم شماره 3 )

4 -5-  نمونه ضمانتنامه ها ( شرکت  درمزايده ،حسن انجام تعهدات)

5-5-نمونه پيش نويس قرارداد

6-5- فرم شماره 4 و کلیه موارد درخواستی مندرج در آن

7-5- جدول جرایم حین پیمان

8-5-  جدول دستورالعمل دوره ای بازرسی فنی ، سرویس و نگهداری دستگاهها و ماشین آلات عمرانی کارخانه بیوکمپوست

9-5-فرم ارزیابی کارفرمایان قبلی طی 5 سال گذشته

10-5- ساير مدارك مربوط به اسناد مزايده و هر نوع ضمائم و الحاقيه هايي كه بعدا" از طرف مزايده گزار ارسال شده است .

6- مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ج ) قرار داده شود عبارتند از :

1-6-برگ پيشنهاد قيمت (فرم شماره 5)

7-پيشنهاد دهنده بايد تمام اسناد و مدارك مزايده را كه در بندهاي (3 و 4 و 5 و6 ) ذكر شده بدون تغيير ،حذف و يا قرار دادن شرط در آن ،تكميل ،تنظيم و مهر و امضاء نموده و به دستگاه مزايده گزار تسليم نمايد.

8- به پیشنهادهای مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در دعوتنامه برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- چنانچه دستگاه مزایده گزار اسناد و مدارکی را می خواهد که در بندهای 4 و 5 نوشته نشده است . باید ضمن اعلام آنها، محل قراردادن آنها را نیز در پاکتهای (الف) یا (ب ) تعیین نماید .

10-هر يك از دعوت شدگان كه نسبت به مفهوم اسناد و مدارك مزايده ابهامي داشته باشند بايد حداكثر تا 2روز پس از خريد اسناد و مدارك مزايده مراتب را به دستگاه مزايده گزار اطلاع داده و تقاضاي توضيح نمايند .

11- هرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مزايده و نحوه تغييرو تسليم آنها،كتبا" از سوي دستگاه مزايده گزار اعلام و جزو اسناد و مدارك پيمان منظور خواهد شد.

12-مزايده گزار حق تغيير،اصلاح يا تجديد نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاء مهلت تسليم پيشنهادها ،براي خود محفوظ ميدارد و اگر چنين موردي پيش آيد مراتب به دعوت شدگان از طريق صدور الحاقيه ابلاغ ميشود و در صورتيكه پيشنهادي قبل از ابلاغ

 

نام و نام خانوادگی و سمت و  امضاء مجاز تعهد آور و  مهر پیشنهاد دهنده:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم شماره2

صفحه3 از3

 

 

مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي استرداد آن را بنمايد.از آنجا كه ممكن است تجديد نظر يا اصلاح در اسناد و مشخصات مستلزم تغيير مقادير يا قيمتها باشد ،در اينصورت دستگاه مزايده گزار ميتواند آخرين مهلت تسليم و يا گشايش پيشنهادها را با اعلام كتبي به پيشنهاد دهندگان به تعويق اندازد به نحويكه آنان فرصت كافي براي اصلاح و تجديد نظر در پيشنهاد خود را داشته باشند.

13-رقم پيشنهاد قيمت بايد بر اساس مدت یکماه شمسی به عدد و حروف بصورت خوانا و بدون قلم خوردگي در برگ پيشنهاد قيمت نوشته شود .براي تعيين برنده مزايده ارقامي كه به حروف نوشته شده ملاك عمل خواهد بود و پيشنهادي كه قيمت به حروف را نداشته باشد ،مردود است .

14- برنده مزایده موظف است حداكثر تا هفت روز (به استثناء ایام تعطیل) پس از اعلام كارفرما بعنوان برنده مزایده با سپردن تضمين حسن اجراي تعهدات براساس قيمت پيشنهادي و سایر تضامین بر اساس مفاد مندرج در  ماده  9 پیش نویس قرارداد نسبت به تامين نيروي انساني و ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز اقدام نمايد و آمادگي خود را براي انعقاد قرارداد اعلام دارد . در صورتی که برنده مزایده از تاریخ ابلاغ نتیجه مزایده ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام تعهدات و سایر تضامین مزبور اقدام نکند و یا برای انعقاد قرارداد حاضر نشود سپرده شرکت در مزایده او ضبط میشود و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد با رعایت مقررات ابلاغ میگردد . اگر او هم از تاریخ ابلاغ ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام تعهدات و سایر تضامین مزبور اقدام  نکند و یا برای انعقاد قرارداد حاضر نشود سپرده او هم ضبط میشود و در این صورت به تشخیص سازمان مزایده تجدید و یا موضوع برای اتخاذ تصمیم دیگر به کمیسیون مقرر در ماده 14 آیین نامه معاملات شهرداری تهران تسری یافته به شهرداریهای مراکز استانها و کلانشهرها ارجاع خواهد شد .

15- پس از تعیین نفرات اول و دوم مزایده ، تضمین شرکت در مزایده نفرات بعدی ، بلافاصله مسترد خواهد شد.

 

 

توجه : (پاكتهاي الف ،ب و ج نيز پس از قرار دادن اسناد و مدارك در آنها بايستي لاك و مهر گردند).                                                

 

نام ونام خانوادگي و امضاء دستگاه مزايده گزار                  نام و نام خانوادگي و سمت و امضاءمجاز تعهد آور

کاظم نصراللهی                                                     و مهر پيشنهاد دهنده                           

 


 

 

 

 

 

ضمانتنامه حسن انجام تعهدات

                                                                    ( نمونه دو)

 

 

نظر به اینکه                     به نشانی                                     به این                                       اطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد                      

 

را با                                دارد  این                            از                                     در مقابل

 

برای مبلغ                                  ریال به منظور انجام تعهداتی که موجب قرارداد یاد شده  به عهده می گیرد  تضمین و تعهد  می نماید  در صورتی که                           کتبا و قبل از انقضای  سر رسید  این ضمانتنامه  به این                         اطــــــلاع دهـــد                                     که                                     از اجرای  هر یک  از تعهدات  ناشی از قرارداد یاد شده  تخلف ورزیده است  تا میزان                     ریال هر مبلغی را که                                    مطالبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله  از                                   بدون آنکه  احتیاجی  به منظور  اظهار نامه  یا اقدامی  از مجاری  قانونی و قضایی داشته باشد ، بی درنگ  در وجه  یا حواله کرد                                      

                                               بپردازد .

مدت اعتبار  این ضمانتنامه  تا آخر وقت  اداری روز                              است  و بنا به درخواست کتبی

واصله  تا قبل از پایان  وقت اداری روز  تعیین شده،  برای مدتی که درخواست  شود  قابل تمدید می باشد و در صورتــــی که

                                                    نتواند يا نخواهد مدت اين  ضمانتنامه را تمدید کند ويا

 

موجب  این تمدید  را فراهم نسازد  و نتواند                                                            را حـــاضـــر  بـــه تمـــــدید  نمــایــــد

متعهد است  بدون آنکه احتیاجی به  مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده  در بالا را در وجه  یا حواله  کرد                                            پرداخت کند .                         

 

 

 

*عنوان بهره بردار

**عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیر بانکی  داری مجوز

***عنوان دستگاه اجرايي یا سازمان

****موضوع  قرارداد موردنظر

 


 

 

 

 

 

ضمانتنامه شرکت در مزایده

( نمونه یک )

 

نظر به اینکه                                به نشانی :                                          مایل است  در مزایده                             شرکت نمایـــد ، این                      از                               در مقابل                         برای مبلغ                              ریال   تضمین  تعهد می نمايد چنانچه                                                                          به این                       اطلاع  دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده  مورد قبول واقع شده  و مشار الیه  از امضای پیمان مربوط یا تسلیم  ضمانتنامه انجام تعهدات  پیمان استنکاف نموده  است تا مــــــــــیزان                                                                                                                      

 

                                          ریال هر مبلغی را که                                                                                             مطالبه نمایــد ، به محض دریافت  اولین تقاضا کتبی واصله  از سوی                                بدون اینکه  احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه  دلیل و یا صدور  اظهار نامه  یا اقدامی  از مجاری قانونی  یا قضایی داشته باشد  بــی درنگ در وجــــه یا حــــواله کـــرد                   

                                                      بپردازد .

مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه  است و تا آخر ساعت اداری روز                           معتبرمی باشد .

این مدت بنا به درخواست کتبی                                  برای حداکثر سه ماه ديگر قابل تمدید است .

و در صورتیکه                      نتواند  یا نخواهد  مدت این ضمانتنامه را تمدید  کند و یا                                موجب این تمدید  را فراهم نسازد و                                                 را موفق با تمدید  ننماید                              متعهد  است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد  مبلغ درج شده  در این ضمانتنامه را در وجه يا حواله كرد..................................                                                                                                                                         پرداخت كند.

چنانچه مبلغ اين ضمانتنامه در مدت مقرر از سوي                                                                                             مطالـــبه نشــــود، ضمانتنامه  در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است اعم از اینکه مسترد  گردد یا مسترد نگردد.

*عنوان بهره بردار

**عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز

***عنوان دستگاه اجرایی یا سازمان

****موضوع قرارداد مورد نظر

 

 

 

 

 

فرم ارزیابی کارفرمایان قبلی از قراردادهای اجرا شده در 5 سال اخیر

 

به :

از:

موضوع : استعلام نحوه عملکرد شرکت (شخصیت حقوقی) / (شخصیت حقیقی) در قرارداد با موضوع :

 

                                                                                                

ارزیابی کارفرما از قرارداد اجرا شده :

 

1- توان مدیریتی پیمانکار/ بهره بردار در اجرای عملیات پیمان : خوب       متوسط        ضعیف

2- کفایت کادر فنی و افراد فعال در اجرای عملیات پیمان: خوب     متوسط    ضعیف

3- میزان پایبندی و تعهد پیمانکار / بهره بردار به برنامه زمانبندی اجرای کار :خوب     متوسط    ضعیف

4- توان پیمانکار / بهره بردار در تامین  ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز در اجرای پیمان با توجه به سوابق کاری مشارالیه: خوب        متوسط        ضعیف

 

توضیحات :

 

1-پیمانکار/ بهره بردار موظف است برای قراردادهای انجام شده مورد رضایت کارفرما فرم فوق را به تکمیل و گواهی کارفرمای مربوطه برساند .

2-این فرم بعنوان بخشی از مستندات به شمار می آید

 

                                                                                                            کارفرمای مربوطه

 

                                                                                                              ........................

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

                                                                                                          فرم شماره 4

                                                                                                          صفحه 1 از 1

 

فرم ارائه مدارك و اسناد در خصوص شركت در مزايده "واگذاری عمليات راهبري و بهره برداري از خط پردازش پسماندهاي عادي كارخانه بيوكمپوست  با حفظ حق مالکیت سازمان و حمل ضايعات دفني به محل دفن پسماند و حمل مواد آلي به سایت تخمیر جهت پردازش حداقل 100 تن پسماند در روز "         

                        

اينجانب                                     مدير عامل شركت                              به شماره ثبت                         و شماره تاييد صلاحيت                           به آدرس                                                                                                                                             

تلفن                                         فاكس                                                همراه                                         با اعلام اينكه پیش نویس قرارداد مورد مزايده را دقيقا مطالعه و بررسي نمودم . لذا مدارك و اسناد درخواستي آن سازمان به پيوست و به تشريح ذيل جهت بررسي ارسال ميدارم.

 

1-رونوشت مصدق كليه صفحات اساسنامه شركت با آخرين تغييرات و آگهي روزنامه رسمي در مورد دارندگان امضاءمجاز پيشنهاد دهنده براي اسناد مالي و تعهد آور (ممهور با مهر فتوكپي با اصل برابر است ) .

2-رونوشت مصدق آگهی تاسیس شرکت و آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران         ( ممهور با مهر فتوکپی با اصل برابر است )

3-چنانچه دارندگان امضاء مجاز در اساسنامه حق وكالت به غير داشته باشند و پيشنهاددهنده به وكالت از طرف           مسئولين شركت پيشنهاد بدهد بايد رونوشت مصدق وكالت نامه رسمي خود را به همراه پيشنهاد تسليم نمايد .

       4-گواهي اداره ثبت شركتها مبني بر اعتبار ثبت اساسنامه

       5- -فتوكپي تاييد صلاحيت كار شركت از اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي برای انجام امور تعمیر و نگهداری - خدمات عمومی - نگهداری و خدمات فضای سبز در سال 93 ( ممهور با مهر فتوكپي با اصل برابر است )

6- در صورتیکه اشخاص حقیقی متقاضی شرکت در مزایده باشند ارائه تصویر مدارک شناسایی شامل کارت ملی و شناسنامه (ممهور با مهر فتوكپي با اصل برابر است )  الزامی میباشد .لازم به ذکر است این بند در خصوص اشخاص حقوقی دارای امضاء مجاز تعهدآور نیز الزامی است .

 

 توجه :( اين فرم و كليه موارد درخواستي آن پس از تكميل و مهر و امضاء در پاكت نوع (ب) گذاشته شود )

 

                                                                                  نام و نام خانوادگي مدير عامل شركت(شخصیت حقوقی)/  شخصیت حقیقی 

                                                             ..........................................      مهر و امضاء                                      

 

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی slider نمونه قرارداد راهبری خط پردازش پسماند

اطلاعات تماس

دفتر قم: 02537845258

 

تلفن: 31183

تلفکس: 34390117-031

شاپور حکمی: 09354180122

 محمد حکمی: 09131272787

شماره پیامک: 3000240031

 

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید